Leerlingenvervoer

Wat u moet weten

  • Afstand tussen uw woning en de school minstens 6 kilometer zijn. Alleen als uw kind om medische redenen niet zelf naar school kan, kunnen wij van deze regel afwijken
  • Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen gebruikmaken van leerlingenvervoer als zij door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen
  • Leerlingen in het praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Een uitzondering geldt voor leerlingen die vanwege een handicap helemaal niet, of niet zelfstandig het openbaar vervoer kunnen gebruiken. Zij hebben wel recht op leerlingenvervoer
  • Om de hoogte van de vergoeding te bepalen, gaan wij uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school
  • U dient ieder schooljaar opnieuw een aanvraag in
  • Uw aanvraag moet voor 1 juni bij ons binnen zijn. Als u later bent, dan loopt u het risico dat u het vervoer van en naar school zelf moet regelen totdat uw aanvraag is verwerkt
  • Wij sturen u een brief met de beslissing over uw aanvraag
  • Uw kind van en naar school begeleiden, blijft in eerste instantie uw eigen verantwoordelijkheid. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn, komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer
  • Soms moet een verklaring van een medisch specialist worden bijgevoegd. Een verklaring van de huisarts wordt niet geaccepteerd. In de schoolverklaring ziet u wanneer die medische verklaring noodzakelijk is

Persoonlijk aanvragen

Regel vooraf dat de school het Formulier schoolverklaring 2020-2021 (PDF, 86.19 KB) invult, zodat u die kunt meenemen naar de afspraak.

Maak vervolgens telefonisch een afspraak om leerlingenvervoer aan te vragen aan de balie van het Servicecentrum.