Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Ook afstand tot de school kan een reden zijn. Controleer of u voldoet aan de voorwaarden voordat u een aanvraag indient. U kunt de aanvraag digitaal indienen.
Mogelijk heeft u DigiD nodig. Komt u er niet uit? Bel 14 070 of gebruik het contactformulier via lv.nl/contact. Wij helpen u graag verder.

Wat u moet weten

Regel vooraf dat de school de schoolverklaring invult, zodat u deze kunt bijvoegen bij uw digitale aanvraag.

 • Afstand tussen uw woning en de school minstens 6 kilometer zijn. Deze afstand bepalen we met de routeplanner van OpenRouteService. We kiezen de kortste afstand per auto. Alleen als uw kind om medische redenen niet zelf naar school kan, kunnen wij van deze regel afwijken
 • Zorginstellingen en medisch kinderdagverblijven (MKD) zijn geen onderwijsinstellingen
 • Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen gebruikmaken van leerlingenvervoer als zij door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen
 • Leerlingen in het praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Een uitzondering geldt voor leerlingen die vanwege een handicap helemaal niet, of niet zelfstandig het openbaar vervoer kunnen gebruiken. Zij hebben wel recht op leerlingenvervoer
 • Om de hoogte van de vergoeding te bepalen, gaan wij uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school
 • Was in 2020 uw gecorrigeerde inkomen hoger dan € 28.350 en gaat uw kind naar een reguliere basisschool of naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), dan rekenen wij een eigen bijdrage van € 571 per jaar. U ontvangt hiervoor een factuur
 • Het betreft vervoer op de schooltijden die zijn aangegeven in de schoolgids
 • U dient ieder schooljaar opnieuw een aanvraag in
 • Uw aanvraag moet voor 1 juni bij ons binnen zijn. Als u later bent, dan loopt u het risico dat u het vervoer van en naar school zelf moet regelen totdat uw aanvraag is verwerkt
 • Wij sturen u een brief met de beslissing over uw aanvraag
 • Uw kind van en naar school begeleiden, blijft in eerste instantie uw eigen verantwoordelijkheid. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn, komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer
 • Soms moet een verklaring van een medisch specialist worden bijgevoegd. Een verklaring van de huisarts wordt niet geaccepteerd. In de schoolverklaring ziet u wanneer die medische verklaring noodzakelijk is