Leerlingenvervoer

Wat u moet weten

 • Afstand tussen uw woning en de school minstens 6 kilometer zijn. Deze afstand bepalen we met de routeplanner van OpenRouteService. We kiezen de kortste afstand per auto. Alleen als uw kind om medische redenen niet zelf naar school kan, kunnen wij van deze regel afwijken
 • Zorginstellingen en medisch kinderdagverblijven (MKD) zijn geen onderwijsinstellingen
 • Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen gebruikmaken van leerlingenvervoer als zij door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen
 • Leerlingen in het praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Een uitzondering geldt voor leerlingen die vanwege een handicap helemaal niet, of niet zelfstandig het openbaar vervoer kunnen gebruiken. Zij hebben wel recht op leerlingenvervoer
 • Om de hoogte van de vergoeding te bepalen, gaan wij uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school
 • Is uw gezamenlijke bruto jaarinkomen hoger dan € 27.900 en gaat uw kind naar een reguliere basisschool of naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), dan rekenen wij een en eigen bijdrage van € 530,64 per jaar. U ontvangt hiervoor een factuur
 • Het betreft vervoer op de schooltijden die zijn aangegeven in de schoolgids
 • U dient ieder schooljaar opnieuw een aanvraag in
 • Uw aanvraag moet voor 1 juni bij ons binnen zijn. Als u later bent, dan loopt u het risico dat u het vervoer van en naar school zelf moet regelen totdat uw aanvraag is verwerkt
 • Wij sturen u een brief met de beslissing over uw aanvraag
 • Uw kind van en naar school begeleiden, blijft in eerste instantie uw eigen verantwoordelijkheid. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn, komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer
 • Soms moet een verklaring van een medisch specialist worden bijgevoegd. Een verklaring van de huisarts wordt niet geaccepteerd. In de schoolverklaring ziet u wanneer die medische verklaring noodzakelijk is

Persoonlijk aanvragen

Regel vooraf dat de school het Formulier schoolverklaring 2020-2021 (PDF, 86.19 KB) of  Formulier schoolverklaring 2021-2022 (PDF, 54.44 KB) invult, zodat u die kunt meenemen naar de afspraak.

 

Maak vervolgens telefonisch een afspraak om leerlingenvervoer aan te vragen aan de balie van het Servicecentrum.