Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is een vergoeding van reiskosten of groepsvervoer per taxi. Het is bedoeld voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen of ver moeten reizen.

Goed om te weten

 • Mogelijk heeft u DigiD nodig. Komt u er niet uit? Bel 14 070 of gebruik het contactformulier via lv.nl/contact. Wij helpen u graag verder
 • Schoolverklaring is verplicht om de aanvraag compleet te maken. Deze verklaring moet door de school ingevuld en ondertekend worden. U mag deze ook zo spoedig mogelijk nasturen per e-mail: leerlingvervoer@lv.nl Zonder de schoolverklaring kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen

Schoolverklaring

 • Bij de eerste aanvraag voor leerlingenvervoer nemen wij altijd telefonisch contact met u op om de aanvraag te bespreken. U krijgt binnen 8 weken de beschikking waarin staat of de leerling gebruik mag maken van het leerlingenvervoer. Tot die tijd moet u zelf zorgen voor vervoer
 • Vergoeding leerlingenvervoer verstrekken wij nooit met terugwerkende kracht 
 • U moet voor ieder schooljaar opnieuw een aanvraag voor leerlingenvervoer doen. Doe dit vóór 1 juni doen, ook als u kind al gebruik maakt van leerlingenvervoer (u ontvangt dan begin april een herinneringsbrief)

Voor wie

 • Leerlingen die door een beperking niet zelfstandig of niet onder begeleiding naar school kunnen reizen of naar speciaal onderwijs gaan 
 • Leerlingen die minimaal 6 kilometer moeten reizen naar het speciaal (basis)onderwijs
 • Leerlingen die minimaal 6 kilometer moeten reizen naar een basisschool met bijzondere richting die bij hun religie of levensbeschouwing past

Voorwaarden

 • Eerste verantwoordelijkheid voor vervoer en begeleiding van leerling ligt bij de ouders/verzorgers 
 • Leerling verblijft in gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Leerling gaat naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Het staat vrij om een verder weg gelegen school te kiezen. Maar als er een andere vergelijkbare school dichterbij is, dan zal de gemeente meestal alleen een vergoeding geven voor vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school 
 • Voor het speciaal basisonderwijs (SBO) en regulier basisonderwijs (BO) geldt een minimale afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school van 6 kilometer. In sommige situaties kan een uitzondering gelden op de minimale afstand. De gemeente onderzoekt of dit in jouw situatie van toepassing is
 •  (Ontwikkel)mogelijkheden van de leerling en het netwerk zijn belangrijk

Soorten

Gemeente vindt het belangrijk om leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten reizen of dit te leren. Dit heeft veel voordelen, bijvoorbeeld minder afhankelijk van anderen, makkelijker met vriendjes af spreken en beter voorbereid zijn op de toekomst. Bij recht op leerlingenvervoer zijn verschillende vormen mogelijk. 

 • Gemeente kijkt of de leerling zelfstandig of eventueel onder begeleiding met de fiets naar school kan. De leerling komt dan in aanmerking voor een fietsvergoeding
 • Als er begeleiding nodig is, dan dienen ouders/verzorgers voor deze begeleiding te zorgen
 • Bij noodzakelijke begeleiding wordt een fietsvergoeding uitbetaald voor de leerling en voor de begeleider
 • Als de leerling naar het voortgezet onderwijs gaat en zelfstandig kan fietsen, dan is er geen vergoeding meer mogelijk
 • Als de leerling niet met de fiets naar school kan, dan kijkt de gemeente of de leerling met het openbaar vervoer kan reizen
 • Bedrag van vergoeding is gelijk aan de goedkoopst mogelijke reismogelijkheid
 • Als er begeleiding nodig is, dan dienen ouders/verzorgers voor deze begeleiding te zorgen. Bij noodzakelijke begeleiding vergoedt de gemeente ook de kosten van het OV-abonnement voor 1 begeleiderAls de leerling naar het voortgezet onderwijs gaat en zelfstandig met het OV kan reizen, dan is er geen vergoeding meer mogelijk. U kunt wel contact opnemen via de website van Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburgexterne-link-icoon voor een eventuele bijdrage
 • U kunt een kilometervergoeding krijgen voor het halen en brengen van de leerling met eigen vervoer
 • Kilometervergoeding bedraagt €0,19 per kilometer
 • Vergoeding geldt voor de heen- en terugrit in de ochtend en de heen- en terugrit in de middag
 • Taxi haalt de leerling thuis op en brengt leerling naar school
 • Einde van de schooldag brengt de taxi de leerling weer thuis
 • Alleen voor leerlingen die op geen enkele andere manier naar school kunnen reizen

Wijziging doorgeven

Verandert er iets in de situatie van de leerling? Geef dit dan z.s.m., maar uiterlijk 14 dagen vóór de wijziging, door via e-mail: leerlingvervoer@lv.nl

Vermeld de volgende gegevens: 

 • Naam leerling
 • Geboortedatum
 • Wijziging 
 • Ingangsdatum van wijziging

Eigen bijdrage

Voor het leerlingenvervoer naar het speciaal basisonderwijs (SBO) en regulier basisonderwijs (BO) brengen wij mogelijk een eigen bijdrage in rekening. Voor het schooljaar 2024-2025 doen wij dit als uw verzamelinkomen in 2022 hoger was dan € 29.700,00 .