Leerplicht

Wat u moet weten

  • Het is uw plicht als ouder om uw kind op tijd aan te melden bij een basisschool
  • Leerplichtambtenaar voert de leerplichtwet uit. Hij of zij controleert of iedereen naar school gaat, voert gesprekken met leerlingen, ouders, scholen, kan begeleiden naar hulpverlening en bemiddelen bij problemen
  • Leerplicht geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers
  • In bijzondere gevallen kunt u beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Bijvoorbeeld als uw kind niet naar school kan door een lichamelijke of psychische oorzaak
  • Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie wordt door de RMC Casemanager begeleid naar een opleiding of naar werk
  • Lees meer over leerplicht, verlof en vrijstelling op Rijksoverheid: Alles over leerplicht en kwalificatieplicht