Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Leerplicht

Vanaf 5 jaar begint de leerplicht. Kinderen blijven leerplichtig tot het eind van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Als een jongere dan nog geen startkwalificatie heeft, moet hij of zij tot de 18e verjaardag naar school. Heeft u vragen over leerplicht of verlof? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar.

Wat u moet weten

  • Het is uw plicht als ouder om uw kind op tijd aan te melden bij een basisschool
  • Leerplichtambtenaar voert de leerplichtwet uit. Hij of zij controleert of iedereen naar school gaat, voert gesprekken met leerlingen, ouders, scholen, kan begeleiden naar hulpverlening en bemiddelen bij problemen
  • Leerplicht geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers
  • In bijzondere gevallen kunt u beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Bijvoorbeeld als uw kind niet naar school kan door een lichamelijke of psychische oorzaak
  • Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie wordt door de RMC Casemanager begeleid naar een opleiding of naar werk
  • Lees meer over leerplicht, verlof en vrijstelling op Rijksoverheid: Alles over leerplicht en kwalificatieplichtexterne-link-icoon