Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Lokale wet- en regelgeving

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. Alle regelgeving vindt u op de landelijke website www.overheid.nl.

Wat u moet weten

  • Verordening of APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente
  • In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waar het college zich aan moet houden
  • Gemeenteraad stelt de verordeningen vast
  • College stelt de beleidsregels vast

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente neemt deel aan samenwerkingsverbanden waarbinnen bepaalde taken gezamenlijk worden uitgevoerd. Een gemeenschappelijke regeling regelt onder andere de bevoegdheden.

Een overzicht van gemeenschappelijke regelingen vindt u in het Register gemeenschappelijke regelingenexterne-link-icoon.