Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Melden incidentele festiviteit

Een incidentele festiviteit is een feest van 1 of een klein aantal inrichtingen, zoals een school, kerk winkel of horecagelegenheid. Daarbij is sprake van geluidshinder of lichthinder. Deze melding kunt u digitaal doen.

Wat u moet weten

 • Per kalenderjaar mag u maximaal 6 keer, binnen een gebouw, meer geluid maken dan wettelijk is toegestaan
 • U meldt de incidentele festiviteit minstens 2 weken van tevoren
 • U houdt zich aan de volgende regels uit artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordeningexterne-link-icoon (Apv):
  • U informeert direct omwonenden vooraf over deze activiteit
  • Het geluid dat u veroorzaakt moet voldoen aan de geluidsnorm die beschreven staat in artikel 4:3 van de Apvexterne-link-icoon
  • Vanaf 01.00 uur moet u weer aan de wettelijke geluidsnorm voldoen
  • Als u muziek afspeelt blijven ramen en deuren gesloten, met uitzondering van het doorlaten van personen of goederen
  • De gemelde activiteit mag niet buiten de inrichting plaatsvinden. Ook niet op het terras