Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Melden incidentele festiviteit

Een incidentele festiviteit is een feest van 1 of een klein aantal inrichtingen, zoals een school, kerk winkel of horecagelegenheid. Daarbij is sprake van geluidshinder of lichthinder.

Wat u moet weten

  • Per kalenderjaar mag u maximaal 6 incidentele festiviteiten houden
  • U meldt de incidentele festiviteit minstens 2 weken van tevoren