Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren dat voor publiek toegankelijk is? Of dat geluid- of lichthinder kan veroorzaken? Vaak is het voldoende om een melding te doen, maar soms heeft u een evenementenvergunning nodig. Dit hangt af van het soort evenement en de activiteiten tijdens het evenement.
Door onderstaand formulier in te vullen kunt u direct een melding doen of een vergunning aanvragen.

Wat u moet weten

 • Ieder jaar worden alle organisatoren gevraagd om een vooraankondiging te doen van het evenement dat zij willen organiseren
 • Heeft u naar aanleiding van uw vooraankondiging bericht gehad dat u een vergunning nodig heeft? Dan moet u de vergunningaanvraag minimaal 13 weken voordat het evenement plaatsvindt indienen
 • Als de aanvraag niet op tijd en/of volledig is ingevuld of als u de vereiste stukken (bijv. plattegrond van het evenemententerrein) niet heeft meegestuurd, kan het zijn dat wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen
 • Heeft u al eerder een vergunning gekregen voor dit (ongewijzigde) evenement, dan kunt u de goedgekeurde bijlagen (geactualiseerd) opnieuw gebruiken
 • Het kan zijn dat er verkeersregelaars nodig zijn. Dit is soms zelfs verplicht. Lees meer op Rijksoverheid: verkeersregelaarsexterne-link-icoon of www.verkeersregelaars.nlexterne-link-icoon
 • Denk eraan dat u naast de evenementenvergunning andere vergunningen nodig kunt hebben. Zoals een tijdelijke ontheffing voor het schenken van alcohol of een vergunning voor het houden van een loterij. U vraagt deze vergunningen in één keer aan via het digitale formulier. Lees meer over andere vergunningenexterne-link-icoon
 • Bent u particulier? Mogelijk kunt u voor uw evenement subsidie krijgen via Vlietwensenexterne-link-icoon
 • Als organisatie kunt u mogelijk een eenmalige subsidie aanvragenexterne-link-icoon
 • Openbare evenementen kunt u aanmelden via de lokale evenementenwebsite LVverrast.externe-link-icoon Het aanmeldformulier vindt u onderaan de homepagina
 • Stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisatie kunnen voor een evenement gratis reclame makenexterne-link-icoon via reclameborden in de gemeente

Meldingsplichtig evenement

Sommige evenementen hoeft u alleen te melden via het digitale formulier. U heeft dan geen vergunning nodig. Voorwaarden voor een meldingsplichtig evenement:

 • Er komen minder dan 250 personen
 • Er is een organisator die toezicht houdt
 • Vindt plaats in de openlucht
 • Vindt plaats op maandag tot en met zaterdag tussen 9:00 tot 23:00 uur of zondag tussen 13:00 tot 23:00 uur
 • Geen wegafsluiting of verkeersregelaars nodig
 • Openbaar vervoer hoeft niet te worden omgeleid
 • Er vindt geen ander evenement op dezelfde locatie plaats
 • Geen vuurwerk
 • Het geluid van versterkte muziek  is minder dan 70 dB(A)
 • U plaatst alleen kleine objecten met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object

Barbecue

 • Barbecueën is toegestaan, zolang dit geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving veroorzaakt
 • Vinden er naast een barbecue ook andere activiteiten plaats, dan kan het zijn dat het valt binnen de categorie 'evenement'. Kijk of u hiervan een melding moet maken of een vergunning moet aanvragen
 • U mag geen schade veroorzaken aan bijvoorbeeld het gras, boomwortels of de ondergrond
 • Afval moet u zelf opruimen. Laat gloeiende kolen eerst helemaal afkoelen voor u ze weggooit

Tijdelijk alcohol schenken

Wilt u alcoholische dranken verkopen tijdens een evenement, zoals een buurtfeest of braderie? Dan heeft u ontheffing nodig. Lees meer over vergunning Alcohol schenkenexterne-link-icoon. U vraagt deze ontheffing tegelijk aan via het digitale formulier evenement organiseren.  

Luchtkussen plaatsen

Wilt u een luchtkussen of andere opblaasbare attractie neerzetten? Dan moet u vanwege de veiligheid aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Luchtkussen is van professionele kwaliteit en goed onderhouden
 • U bouwt het luchtkussen op volgens de handleiding
 • U belast het luchtkussen niet zwaarder dan is toegestaan. Informatie over de normen vindt u op www.nen.nlexterne-link-icoon (zoek op TGB 1990 – Belastingen en Vervormingen)
 • Waait het hard, dan treft u extra maatregelen zoals het verzwaren met ballastblokken. Dat moet sowieso vanaf windkracht 7. Als dat niet genoeg helpt, stelt u het luchtkussen buiten gebruik of haalt het weg
 • U zorgt ervoor dat het luchtkussen stabiel staat door het te verzwaren of verankeren in de ondergrond. Dat laatste mag niet overal. Vraag daarom eerst na of op de geplande locatie grondverankering is toegestaan

Kosten

 • Klein evenement: € 106,15
 • Middelgroot en groot evenement: € 705,50
 • Tijdelijk alcohol schenken: € 60,30