Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren dat voor publiek toegankelijk is? Of dat geluid- of lichthinder kan veroorzaken? Vaak volstaat het doen van een melding, maar soms heeft u een evenementenvergunning nodig. Vergunning voor een groot evenement vraagt u aan uiterlijk voor 1 december van het jaar voor het evenement plaatsvindt. Organiseert u een klein evenement, dan volstaat een melding 3 weken van tevoren. Of uw evenement groot of klein is, kunt u bepalen door het formulier digitaal in te vullen.

Wat u moet weten

 • Vul het formulier digitaal in. U kunt het per e-mail insturen naar info@lv.nl of per post sturen.

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

 • Heeft u bericht gehad dat u een vergunning nodig heeft? Dan moet u de vergunningaanvraag minimaal 12 weken voordat het evenement plaatsvindt indienen
 • Als de aanvraag niet op tijd en volledig ingevuld bij ons binnen is of als u de vereiste plattegrond van het evenemententerrein niet heeft meegestuurd, nemen wij uw aanvraag niet in behandeling
 • Heeft u al eerder een vergunning gekregen voor dit (ongewijzigde) evenement, dan kunt u de goedgekeurde bijlagen (geactualiseerd) opnieuw gebruiken
 • Het kan zijn dat er verkeersregelaars nodig zijn. Dit is soms zelfs verplicht. Lees meer op Rijksoverheid: verkeersregelaars of www.verkeersregelaars.nl
 • Denk eraan dat u naast de evenementenvergunning andere vergunningen nodig kunt hebben. Zoals een tijdelijke ontheffing voor het schenken van alcohol of een vergunning voor het houden van een loterij. Lees meer over andere vergunningen
 • Bent u particulier? Mogelijk kunt u voor uw evenement subsidie krijgen via Vlietwensen
 • Als organisatie kunt u mogelijk een eenmalige subsidie aanvragen
 • Openbare evenementen kunt u aanmelden via de lokale evenementenwebsite Laat je verrassen - lvverrast: aanmeldformulier evenement
 • Stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisatie kunnen voor een evenement gratis reclame maken via reclameborden in de gemeente

Klein evenement

Een klein evenement hoeft u alleen te melden via het digitale formulier Evenement organiseren. U heeft geen vergunning nodig.

 • Er komen minder dan 250 personen
 • Er is een organisator die toezicht houdt
 • Vindt plaats in de openlucht
 • Vindt plaats op maandag tot en met zaterdag tussen 9:00 tot 23:00 uur of zondag tussen 13:00 tot 23:00 uur
 • Verkeer wordt niet gehinderd
 • Geen wegafsluiting of verkeersregelaars nodig. Openbaar vervoer hoeft niet te worden omgeleid
 • Er vindt geen ander evenement op dezelfde locatie plaats
 • Geen vuurwerk
 • Geluidsoverlast van muziek of geluidsapparatuur is minder dan 70 dB(A)
 • U plaatst alleen kleine objecten met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object

Barbecue

 • Barbecueën is toegestaan, zolang dit geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving veroorzaakt
 • Vinden er naast een barbecue ook andere activiteiten plaats, dan kan het zijn dat het valt binnen de categorie 'evenement'. Kijk of u hiervan een melding moet maken of een vergunning moet aanvragen
 • U mag geen schade veroorzaken aan bijvoorbeeld het gras, boomwortels of de ondergrond
 • Afval moet u zelf opruimen. Laat gloeiende kolen eerst helemaal afkoelen voor u ze weggooit

Tijdelijk alcohol schenken

Wilt u alcoholische dranken wilt schenken of verkopen tijdens een evenement, zoals een buurtfeest of braderie? Dan heeft u ontheffing nodig. Lees meer over vergunning Alcohol schenken

Luchtkussen plaatsen

Wilt u een luchtkussen of andere opblaasbare attractie neerzetten? Dan moet u vanwege de veiligheid aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Luchtkussen is van professionele kwaliteit en goed onderhouden
 • U bouwt het luchtkussen op volgens de handleiding
 • U belast het luchtkussen niet zwaarder dan is toegestaan. Informatie over de normen vindt u op www.nen.nl (zoek op TGB 1990 – Belastingen en Vervormingen)
 • Waait het hard, dan treft u extra maatregelen zoals het verzwaren met ballastblokken. Dat moet sowieso vanaf windkracht 7. Als dat niet genoeg helpt, stelt u het luchtkussen buiten gebruik of haalt het weg
 • U zorgt ervoor dat het luchtkussen stabiel staat door het te verzwaren of verankeren in de ondergrond. Dat laatste mag niet overal. Vraag daarom eerst na of op de geplande locatie grondverankering is toegestaan

Kosten

 • Klein evenement: € 79,80
 • Middelgroot en groot evenement: € 530,45
 • Tijdelijk alcohol schenken: € 45,35