Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Meldpunt goed verhuurderschap

In de Wet goed verhuurderschap staan regels voor de verhuur van woningen. Deze regels zijn bedoeld om ongewenst gedrag van verhuurders te voorkomen. Als huurder kunt u anoniem een melding doen.

Wat u moet weten

 • De wet is van toepassing op huurovereenkomsten die zijn ingegaan op of na 1 juli 2023
 • Werkt uw verhuurder niet volgens de onderstaande regels? De gemeente kan dan een waarschuwing of boete geven
 • Regels waaraan uw verhuurder zich moet houden:
  • Verhuurder mag de huurder niet discrimineren
  • Verhuurder onthoudt zich van iedere vorm van intimidatie
  • Verhuurder brengt geen waarborgsom in rekening die hoger is dan 2x de huurprijs
  • Verhuurder legt de huurovereenkomst schriftelijk vast
  • Verhuurder verstrekt schriftelijk informatie aan de huurder over:
   • Rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
   • De hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
   • Contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  • Verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek art. 259 en 261 van Boek 7externe-link-icoon )
  • Verhuurbemiddelaars mogen geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen
 • Werkgevers van buitenlandse werknemers (migranten) houden contracten voor werken en wonen gescheiden. Zij informeren hun huurders in een taal die zij begrijpen

Voor wie?

Deze wet beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • Particuliere verhuurders
 • Verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • Werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
 • Woningcorporaties

Waar doe ik mijn melding?

Afhankelijk van uw klacht kunt u hieronder een keuze maken waar u uw melding kunt doen:

Meer informatie