Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Omgevingswet

In 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving over bouwen, ruimtelijke ordening, infrastructuur, natuur, milieu en water. De invoering van de wet is een verandering voor inwoners, ondernemers en organisaties en de overheid. Leidschendam-Voorburg bereidt zich voor op de invoering van de wet.

Wat u moet weten

  • Deze nieuwe wet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen
  • Door 1 wet, 1 loket, 1 procedure wordt het traject eenvoudiger, sneller en goedkoper. Bijvoorbeeld uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte of van een leeg stuk land een speelveld maken
  • Een aanvraag omgevingsvergunning duurt straks 8 weken in plaats van 26 weken

Omgevingsvisie

De gemeente wil in 2050 aantrekkelijk zijn voor iedereen die hier woont, werkt en verblijft.  De omgevingsvisie is een lange termijnvisie. Het gaat over ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Maar ook over gezondheid en sociale voorzieningen. Lees meer over de omgevingsvisie op onze website: In gesprek met LVexterne-link-icoon

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan, aangevuld met regels uit diverse besluiten. Het omgevingsplan gaat per 1 januari 2024 in. Het omgevingsplan bestaat uit regels voor de fysieke leefomgeving. 

De gemeente kan voor ieder gebied zeggen welke activiteiten zij wel of niet toestaat, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijven. In het omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt.  

De gemeente kan per gebied kiezen voor een algemene beschrijving met regels waaraan voldaan moet worden. Ook geeft de gemeente aan welke regels zij aan de activiteiten stelt.  Via het nieuwe Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u nu uw omgevingsvergunningen aanvragen. In het onderdeel Regels op de kaartexterne-link-icoon kunt u de regels en informatie per gebied bekijken.