Omgevingswet

In 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving over bouwen, ruimtelijke ordening, infrastructuur, natuur, milieu en water. De invoering van de wet is een verandering voor inwoners, ondernemers en organisaties en de overheid. Leidschendam-Voorburg bereidt zich voor op de invoering van de wet.

Wat u moet weten

  • Deze nieuwe wet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen
  • Door 1 wet, 1 loket, 1 procedure wordt het traject eenvoudiger, sneller en goedkoper. Bijvoorbeeld uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte of van een leeg stuk land een speelveld maken
  • Aanvraag vergunning duurt straks 8 weken in plaats van 26 weken

Omgevingsvisie

  • College heeft in januari 2021 besloten om in deze collegeperiode geen omgevingsvisie vast te stellen
  • College legt in 2021 de raad 4 bouwstenen voor op basis waarvan de omgevingsvisie in de volgende collegeperiode verder kan worden vormgegeven en afgerond
  • Bouwstenen: Groene Woongemeente, Mobiliteit en bereikbaarheid, Economie en bedrijvigheid, Warmte- en energietransitie (tevens Lokale Energie Strategie)
  • Gemeente Leidschendam-Voorburg wil in 2040 aantrekkelijk zijn voor iedereen die hier woont, werkt en verblijft.  De omgevingsvisie is een lange termijnvisie. Het gaat over ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Maar ook over gezondheid en sociale voorzieningen
  • Op 8 januari 2019 heeft de gemeenteraad het Kompas van de leefomgeving 2019 (PDF, 5.39 MB) vastgesteld

Meer informatie