Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Omgevingswet

In 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving over bouwen, ruimtelijke ordening, infrastructuur, natuur, milieu en water. De invoering van de wet is een verandering voor inwoners, ondernemers en organisaties en de overheid. Leidschendam-Voorburg bereidt zich voor op de invoering van de wet.

Wat u moet weten

  • Deze nieuwe wet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen
  • Door 1 wet, 1 loket, 1 procedure wordt het traject eenvoudiger, sneller en goedkoper. Bijvoorbeeld uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte of van een leeg stuk land een speelveld maken
  • Aanvraag vergunning duurt straks 8 weken in plaats van 26 weken

Omgevingsvisie

De gemeente wil in 2050 aantrekkelijk zijn voor iedereen die hier woont, werkt en verblijft.  De omgevingsvisie is een lange termijnvisie. Het gaat over ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Maar ook over gezondheid en sociale voorzieningen. Lees meer over de omgevingsvisie op onze website: In gesprek met LV