Overige subsidies maatschappelijke organisaties

De gemeente verstrekt subsidies voor activiteiten die niet onder thema’s van de subsidietafels vallen. Dit gaat onder mee om de Reddingsbrigade Vlietlanden, behoud van cultuurhistorisch erfgoed, ondernemersfondsen, exploitatie van theaters en musea.

Wat u moet weten

  • Krijgt uw organisatie een jaarlijks terugkerende subsidie, dan ontvangt u in april een brief met instructies voor het indienen van een aanvraag voor het volgende jaar
  • Dien uw aanvraag in vanaf 1 juni maar vóór 1 oktober van het jaar ervoor
  • Als u voor de activiteiten in het kader van de Evenementen Lokale educatieve agenda, MVV of het sportakkoord subsidie wilt aanvragen ga dan naar Eenmalige subsidie aanvragen
  • Bij een subsidie aanvraag moet een activiteitenplan en begroting als bijlage worden toegevoegd

Meer informatie