Overige subsidies maatschappelijke organisaties

De gemeente verstrekt subsidies voor activiteiten die niet onder de thema’s van de subsidietafels vallen. Dit gaat onder meer om de Reddingsbrigade Vlietlanden, behoud van cultuurhistorisch erfgoed, ondernemersfondsen, theater, musea, amateurkunst en evenementen. Subsidies hiervoor worden op de gebruikelijke manier verstrekt.

Wat u moet weten

  • Krijgt uw organisatie een jaarlijks terugkerende subsidie, dan ontvangt u in april een brief met instructies voor het indienen van een aanvraag voor het volgende jaar
  • Dien uw aanvraag in vanaf 1 juni maar vóór 1 oktober van het jaar ervoor
  • Als u voor de activiteiten in het kader van de projectenpot Kunst en Cultuur, de lokale educatieve agenda en in het verband van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen wilt aanvragen, ga dan naar Eenmalige subsidie aanvragen

Meer informatie