Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Parkeerontheffing bedrijf blauwe zone

Uw nieuwe bedrijfsontheffing regelt u met e-Herkenning via het Parkeerloket. U krijgt geen papieren ontheffing meer. U kunt uw medewerkers digitaal of telefonisch aan- en afmelden. U doet dit per parkeeractie.
Parkeerontheffing is digitaal. U ontvangt geen papieren ontheffing.

Wat u moet weten

 • De parkeerontheffing wordt digitaal afgegeven. U hoeft niets achter de voorruit te leggen
 • De parkeerontheffing wordt afgegeven voor 1 zone. Uw ontheffing is alleen geldig in deze zone
 • De gemeente telt 6 verschillende blauwe zones waarvoor ontheffingen worden uitgegeven:
  • Voorburg Noord, inclusief winkelcentrum Julianabaan
  • Voorburg West
  • Voorburg Oud-Midden
  • Voorburg Oud-Midden 24
  • Voorburg ‘t Loo
  • Leidschendam Centrum
 • Bekijk de kaart met blauwe zones. Sommige zones kennen uitzonderingen bij toekenning en gebruik van de ontheffing
 • U kunt 1 ontheffing aanvragen per 10 medewerkers. De 1e ontheffing wordt direct goedgekeurd als u voldoet aan de voorwaarden en heeft betaald. Heeft uw bedrijf recht op meer dan 1 ontheffing? Dan werkt het als volgt:
  • Log in op het parkeerloket
  • U trekt de 1e aanvraag in
  • U doet een volgende (2de) aanvraag en betaalt deze direct
  • Deze aanvraag wordt beoordeeld en u ontvangt bericht of de 2de ontheffing wordt goedgekeurd
  • Na goedkeuring kan met de 2 aangemelde kentekens worden geparkeerd
  • Iedere volgende extra aanvraag moet op deze manier verwerkt worden
 • De parkeerontheffing is 4 jaar geldig
 • U kunt maximaal 1 voertuig per parkeerontheffing aan- of afmelden
 • U kunt uw medewerkers of bezoek digitaal of telefonisch aan- en afmelden
 • U kunt een parkeerontheffing aanvragen voor een motorvoertuig met meer dan 2 wielen. Voor een motorfiets heeft u geen ontheffing nodig, voor een quad bike wel. Voor een scootmobiel of Canta is geen ontheffing nodig
 • Opzeggen van een parkeerontheffing is niet nodig. Na de einddatum vervalt deze vanzelf

Uitzonderingen per zone

Deze ontheffing is niet geldig op de 1-uurs zone Stationsplein.

Deze ontheffing is niet geldig in de zone Voorburg Oud-Midden 24 (Schoolstraat, Kleine Laan, Voorhofstraat, Kerkstraat en Huijgensstraat).

 • In deze zone liggen de volgende straten: Schoolstraat, Kleine Laan, Voorhofstraat, Kerkstraat en Huijgensstraat
 • De ontheffing is niet geldig in de zone Voorburg Oud-Midden 24. Bedrijven en organisaties bevestigd in deze zone moeten parkeren in de zone Voorburg Oud-Midden

Vanaf 15 juni 2023 geldt voor heel Leidschendam Centrum een blauwe zone.
Is uw bedrijf gevestigd in de uitbreiding van de zone Leidschendam Centrum? Dan kunt u vanaf 15 juni 2023 uw parkeerontheffing aanvragen. 

 • Ontheffing is geldig binnen de 2-uurszone dus is niet geldig binnen de Parkeergarage Damplein en in de 1-uurzone (Damlaan, Damstraat, Damplein en Molenpad ter hoogte van huisnummers 2a tot en met 2n)

Voor de blauwe zones in het Prinsenhof en Rembrandtrotonde worden geen ontheffingen verleend.

Voorwaarden

 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een vestigingsadres binnen de blauwe zone 
 • U moet bevoegd zijn om namens het bedrijf een aanvraag in te dienen 
 • Uw bedrijf of organisatie heeft recht op 1 bedrijfsontheffing per 10 voltijd medewerkers (fte) 
 • Basis- en middelbare scholen hebben recht op 1 ontheffing per klaslokaal in het betreffende schoolgebouw
 • Professionele zorg- of hulpverleningsinstellingen hebben recht op 1 ontheffing per 5 voltijd medewerkers (fte). Daarnaast kunnen beroepsgroepen die worden gerekend tot de eerstelijnsgezondheidszorg aanspraak maken op de Parkeerontheffing voor speciale beroepsgroepen

Kosten

 • Parkeerontheffing voor bedrijf: € 70 per 4 jaar

U betaalt deze kosten eenmalig per aanvraag of verlenging

Verlengen

Een maand voordat uw ontheffing verloopt kunt u die digitaal verlengen. U hoeft geen nieuwe aanvraag te doen.

 • Log in op het Parkeerloket
 • U komt na inloggen op uw overzicht
 • Klik het betreffende ontheffingsnummer aan en gebruik de knop 'Verlengen'
 • Doorloop alle stappen en betaal de kosten
 • Uw ontheffing is gelijk actief en 4 jaar geldig

Bezwaar

Komt u niet in aanmerking voor de parkeerontheffing en bent u het oneens, dan kunt u bezwaar indienen. U kunt het bezwaar schriftelijk, gemotiveerd, indienen binnen 6 weken. Ingaande 1 dag ná de datum van de weigering.

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam