Bezwaar en beroep

Wat u moet weten

Besluiten van de gemeente worden genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

  • Bezwaar maken moet binnen 6 weken
  • U kunt niet tegen alle besluiten bezwaar maken. In het besluit staat aangegeven of u bezwaar kunt maken

Schriftelijk bezwaar maken

Heeft u geen DigiD of wilt u liever per post uw bezwaar indienen? Stuur dan een brief met de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt (inclusief het kenmerk van het besluit)
  • Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Waarom u daartegen bezwaar maakt
  • Uw handtekening
  • Uw telefoonnummer (niet verplicht maar wel wenselijk)

Stuur uw bezwaarschrift per post naar onderstaand adres.

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Afhandeling bezwaarschrift

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u uw bezwaar toelichten. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen 12 weken na het einde van de bezwaartermijn. Het bestuursorgaan hoeft het advies van de commissie niet te volgen. U krijgt een brief met het besluit.

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Lees meer op Rechtspraak.nl: voorlopige voorziening

Bezwaar namens organisatie

Als u bezwaar wilt maken namens een organisatie kunt u gebruik maken van onderstaande formulier. Na invullen kunt u dit formulier printen, ondertekenen en opsturen aan ons postadres.

Bezwaar maken namens een organisatie

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank Den Haag. Dit moet binnen 6 weken.

Beroepschrift indienen via rechtspraak.nl (met DigiD)

Rechtsbijstand

Wilt u rechtsbijstand en kunt u de kosten daarvan niet (geheel) zelf opbrengen, dan komt u misschien in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Tegen een eigen bijdrage – afhankelijk van uw inkomen – krijgt u dan een advocaat toegewezen door de Raad voor Rechtsbijstand te Den Haag. Lees meer over gesubsidieerde rechtsbijstand en over de eigen bijdrage op Rijksoverheid: Gesubsidieerde rechtsbijstand.