Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.
U heeft mogelijk DigiD nodig. Komt u er niet uit? Bel 14 070 of gebruik het contactformulier via lv.nl/contact. Wij helpen u graag verder.

Goed om te weten

Besluiten van de gemeente worden genomen door of namens  de burgemeester, het college of de gemeenteraad. Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

  • Bezwaar maken moet binnen 6 weken
  • U kunt niet tegen alle besluiten bezwaar maken. In het besluit staat aangegeven of u bezwaar kunt maken
  • Soms heeft u meer tijd nodig om bezwaar te maken. Laat ons dan binnen 6 weken weten dat u voorlopig bezwaar wilt maken. Dit heet een pro forma bezwaarschrift. De gemeente laat u weten hoeveel extra tijd u krijgt om uw bezwaar aan te vullen

Schriftelijk bezwaar maken

Wilt u liever per post uw bezwaar indienen? Stuur dan een brief met de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt (inclusief het kenmerk van het besluit)
  • Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Waarom u daartegen bezwaar maakt
  • Uw handtekening
  • Uw telefoonnummer (niet verplicht maar wel wenselijk)

Stuur uw bezwaarschrift per post naar onderstaand adres.

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Afhandeling bezwaarschrift

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u uw bezwaar toelichten. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. De commissieleden werken niet voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Bekijk het overzicht met werkzaamheden leden van deze commissie.

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen 12 weken na het einde van de bezwaartermijn. Het bestuursorgaan hoeft het advies van de commissie niet te volgen. U krijgt een brief met het besluit.

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Lees meer op Rechtspraak.nl: voorlopige voorzieningexterne-link-icoon

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank Den Haag. Dit moet binnen 6 weken.

Beroepschrift indienen via rechtspraak.nl (met DigiD)externe-link-icoon

Rechtsbijstand

Wilt u rechtsbijstand en kunt u de kosten daarvan niet (geheel) zelf opbrengen, dan komt u misschien in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Tegen een eigen bijdrage – afhankelijk van uw inkomen – krijgt u dan een advocaat toegewezen door de Raad voor Rechtsbijstand te Den Haag. Lees meer over gesubsidieerde rechtsbijstand en over de eigen bijdrage op Rijksoverheid: Gesubsidieerde rechtsbijstandexterne-link-icoon.