Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Parkeerontheffing bewoner blauwe zone

Met een parkeerontheffing kunt u zonder tijdsbeperking in de betreffende blauwe zone parkeren. U hoeft dan geen parkeerschijf te gebruiken. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u betaald, dan is de ontheffing direct geldig. U kunt uw ontheffing digitaal aanvragen via het Parkeerloket.
Parkeerontheffing is digitaal. U ontvangt geen papieren ontheffing.

Wat u moet weten

 • De parkeerontheffing wordt digitaal afgegeven. U hoeft niets achter de voorruit te leggen
 • Heeft u een ontheffing die voor 10 januari 2023 is uitgegeven?  U hoeft de papieren kaart niet meer achter de voorruit te tonen. Uw kenteken staat in het digitale systeem en kan gescand worden door onze handhavers
 • De parkeerontheffing wordt afgegeven voor 1 zone. Uw ontheffing is alleen geldig in deze zone
 • De gemeente telt 6 verschillende blauwe zones waarvoor ontheffingen worden uitgegeven:
  • Voorburg Noord, inclusief winkelcentrum Julianabaan
  • Voorburg West
  • Voorburg Oud-Midden
  • Voorburg Oud-Midden 24
  • Voorburg ‘t Loo
  • Leidschendam Centrum
 • Bekijk de kaart met blauwe zones. Sommige zones kennen uitzonderingen bij toekenning en gebruik van de ontheffing
 • Uw woonsituatie bepaalt op hoeveel ontheffingen u recht heeft
 • De parkeerontheffing is 4 jaar geldig voor het kenteken dat u heeft opgegeven. U mag het kenteken tussendoor wijzigen
 • U kunt een parkeerontheffing aanvragen voor een motorvoertuig met meer dan 2 wielen. Voor een motorfiets heeft u geen ontheffing nodig, voor een quad bike wel. Voor een scootmobiel of Canta is geen ontheffing nodig
 • Opzeggen van een parkeerontheffing is niet nodig. Na de einddatum vervalt de ontheffing vanzelf

Uitzonderingen per zone

 • Adressen met restricties voor het aantal ontheffingen wat u kunt aanvragen: Vlietoevers, Watertorenlaan 21 tot en met 45 (oneven) en 86 tot en met 110 (even), Westeinde 132 B tot en met G en Fonteynenburghlaan 3A t/m 3X. Overige adressen binnen deze zone hebben geen restricties
 • Deze ontheffing is niet geldig op de 1-uurs zone Stationsplein
 • Deze ontheffing is niet geldig in de  zone Voorburg Oud-Midden 24 (Schoolstraat, Kleine Laan, Voorhofstraat, Kerkstraat en Huijgensstraat)
 • Betreft de volgende straten: Schoolstraat, Kleine Laan, Voorhofstraat, Kerkstraat en Huijgensstraat
 • Deze ontheffing is ook geldig in de zone Voorburg Oud-Midden

Vanaf 15 juni 2023 geldt voor heel Leidschendam Centrum een blauwe zone.
Woont u in de uitbreiding van de zone Leidschendam Centrum? Dan kunt u vanaf 15 juni 2023 uw parkeerontheffing aanvragen. 

 • Heeft u geen parkeerplaats op eigen terrein, dan kunt u 2 ontheffingen aanvragen
 •  Heeft u 1 parkeerplaats op eigen terrein? Dan kunt u 1 ontheffing aanvragen voor uw 2de auto
 •  Geen ontheffing mogelijk als u 2 of meer parkeerplaatsen op eigen terrein heeft
 • Uw ontheffing is geldig binnen de 2-uurszone dus is niet geldig binnen de Parkeergarage Damplein en in de 1-uurzone (Damlaan, Damstraat, Damplein en Molenpad ter hoogte van huisnummers 2a tot en met 2n)
 •  Adressen waarvan de bewoners met een ontheffing ook mogen parkeren in de parkeergarage Damplein: Damlaan, Damplein, Damstraat, Kerkstraat, Molenpad 2C tot en met 2G, Sluiskant, Sluisplein, Venestraat 4/4A/4B/4C/6, Zaagmolenstraat 71 tot en met 79 (oneven) en 112 tot en met 134 (even). Bewoners van de overige adressen mogen met een ontheffing niet parkeren in parkeergarage Damplein

Voor de blauwe zones in het Prinsenhof en Rembrandtrotonde worden geen ontheffingen verleend.

Voorwaarden

 • U woont volgens de Basisregistratie Personen op een adres binnen de blauwe zone. Als u gaat verhuizen naar een adres in de blauwe zone en nog niet bent ingeschreven, kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen
 • Registratie van uw kenteken bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) moet voldoen aan 1 van onderstaande voorwaarden
  • Kenteken staat op uw naam
  • Kenteken staat op naam van uw partner en u woont samen op het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt. U moet een foto of scan van het kentekenbewijs bijvoegen bij de aanvraag
  • Kenteken staat op naam van een leasemaatschappij of uw werkgever. U moet een foto of scan bijvoegen van een kopie van het leasecontract of een verklaring van uw werkgever (met vermelding van kenteken)

Kosten

 • Parkeerontheffing voor bewoner: € 70 per 4 jaar

U betaalt deze kosten eenmalig per aanvraag of verlenging

Wijzigen kenteken

Binnen de termijn van 4 jaar is het mogelijk om uw kenteken aan te passen. Bijvoorbeeld bij aanschaf van een andere auto. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Log hiervoor in op het Parkeerloket. U komt na inloggen op uw overzicht. Klik de betreffende ontheffing aan en daar vindt u de knop 'Wijzigen'.

Verlengen

Een maand voordat uw ontheffing verloopt kunt u die digitaal verlengen. U hoeft geen nieuwe aanvraag te doen.

 • Log in op het Parkeerloket
 • U komt na inloggen op uw overzicht
 • Klik het betreffende ontheffingsnummer aan en gebruik de knop 'Verlengen'
 • Doorloop alle stappen en betaal de kosten
 • Uw ontheffing is gelijk actief en 4 jaar geldig

Bezwaar

Komt u niet in aanmerking voor de parkeerontheffing en bent u het oneens, dan kunt u bezwaar indienen. U kunt het bezwaar schriftelijk, gemotiveerd, indienen binnen 6 weken. Ingaande 1 dag ná de datum van de weigering.

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam