Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Tijdelijke parkeerontheffing blauwe zone

De tijdelijke parkeerontheffing is bedoeld voor incidentele gebeurtenissen. Als andere ontheffingen niet voldoen, kunt u met de tijdelijke parkeerontheffing parkeren in de betreffende blauwe zone. U hoeft dan geen parkeerschijf te gebruiken. U kunt uw ontheffing digitaal aanvragen via het Parkeerloket.
Parkeerontheffing is digitaal. U ontvangt geen papieren ontheffing meer.

Wat u moet weten

 • De gemeente telt 6 verschillende blauwe zones waarvoor ontheffingen worden uitgegeven:
  • Voorburg Noord, inclusief Julianabaan
  • Voorburg West
  • Voorburg Oud-Midden
  • Voorburg Oud-Midden 24
  • Voorburg ‘t Loo
  • Leidschendam Centrum
 • Bekijk de kaart met blauwe zones
 • U bepaalt zelf hoe lang de ontheffing nodig is. Schrijf een motivatie hiervoor in uw aanvraag
 • U dient bewijslast bij te voegen. Bij onjuiste of onvoldoende bewijslast nemen we contact met u op en trekken we de tijdelijke ontheffing in
 • Voldoet u aan de voorwaarden, dan is de ontheffing direct geldig

Voorwaarden

U moet voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • Uw bedrijf zit niet de blauwe zone, maar u heeft een opdracht bij een adres in deze blauwe zone. U kunt aantonen dat u met de bedrijfsauto daar moet parkeren
 • U woont in een blauwe zone maar bent zelf niet in bezit van een personenauto. U wilt een tijdelijke huur-, leen- of deelauto parkeren in de blauwe zone
 • U komt binnen een blauwe zone wonen, bent nog niet ingeschreven op het adres maar beschikt wel over de woning en komt klussen
 • U woont in een blauwe zone, en wilt uw kampeervoertuig tijdelijk parkeren om gereed te maken voor recreatiedoeleinden. Houd er rekening mee dat u dit voertuig maximaal 3 aaneengesloten dagen binnen de bebouwde kom mag parkeren. Dit staat beschreven in Algemeen plaatselijke verordening (APV) van de gemeente

Kosten

Gratis

Bezwaar

Komt u niet in aanmerking voor de parkeerontheffing en bent u het oneens, dan kunt u bezwaar indienen. U kunt het bezwaar schriftelijk, gemotiveerd, indienen binnen zes weken. Ingaande 1 dag ná de datum van de weigering.

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam