Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Tijdelijke parkeerontheffing blauwe zone

De tijdelijke parkeerontheffing is bedoeld voor incidentele gebeurtenissen. Als andere ontheffingen niet voldoen, kunt u met de tijdelijke parkeerontheffing parkeren in de betreffende blauwe zone. U hoeft dan geen parkeerschijf te gebruiken. U kunt uw ontheffing digitaal aanvragen via het Parkeerloket. De tijdelijke ontheffing is direct geldig.
Parkeerontheffing is digitaal. U ontvangt geen papieren ontheffing. U hoeft niets achter de voorruit te leggen

Goed om te weten

Situaties waarin u een tijdelijke ontheffing kunt gebruiken:

  • Uw bedrijf is niet gevestigd in de blauwe zone, maar u heeft een opdracht bij een adres in deze blauwe zone
  • U woont in een blauwe zone maar bent zelf niet in bezit van een personenauto. U wilt een tijdelijke huur-, leen- of deelauto parkeren in de blauwe zone
  • U komt binnen een blauwe zone wonen, bent nog niet ingeschreven op het adres maar beschikt wel over de woning en komt klussen
  • U woont in een blauwe zone, en wilt uw kampeervoertuig tijdelijk parkeren om gereed te maken voor recreatiedoeleinden. Houd er rekening mee dat u dit voertuig maximaal 3 aaneengesloten dagen binnen de bebouwde kom mag parkeren. Dit staat beschreven in Algemeen plaatselijke verordening (APV) van de gemeente

Voorwaarden

  • U moet bewijsstukken toevoegen bij de aanvraag. Bij onjuiste of onvoldoende bewijslast nemen we contact met u op en trekken de tijdelijke ontheffing in
  • U geeft aan hoe lang de ontheffing nodig is. Schrijf een motivatie hiervoor in uw aanvraag

Kosten

Tijdelijke parkeerontheffing is gratis