Reclame maken

Wilt u reclame maken met bijvoorbeeld een reclamebord, driehoeksbord, sandwichbord of spandoek? Of samples uitdelen? Dan kan het zijn dat u een reclamevergunning nodig heeft. Die kunt u online aanvragen. Vraag de vergunning minstens 3 weken van tevoren aan. Plaatst u deze reclame op of aan een gevel, dan heeft u waarschijnlijk ook een omgevingsvergunning nodig.

Tot en met 31 mei 2019 vraagt u de ontheffing voor driehoeksborden aan bij de gemeente. Daarna neemt een extern bedrijf dit over. Meer informatie volgt zodra het externe bedrijf bekend is.

Wat u moet weten

  • Reclameborden plaatst u op of bij de gemeentelijke toegangswegen. Ze mogen daar maximaal 14 dagen blijven staan. Per gebeurtenis waarvoor u reclame maakt, mag u maximaal 20 borden in Leidschendam, 20 in Voorburg en 6 in Stompwijk neerzetten. Per toegangsweg plaatst u maximaal 2 borden
  • (Reclame)bord bevestigt u uitsluitend rondom openbare straatverlichting
  • Driehoeksbord heeft een frame van maximaal 90 bij 120 centimeter
  • Reclamebord of spandoek mag niet in de weg staan van een (nood)uitgang. Houd een straal van 2 meter vrij rondom blusvoorzieningen. Voor de hulpdiensten moet u een doorgang van 4,5 meter breed en 4,2 meter hoog vrijhouden
  • Na afloop verwijdert u de reclameborden en laat u de omgeving opgeruimd en onbeschadigd achter
  • Vanaf 1 juni 2019 gaat een nader te bepalen bedrijf de ontheffing en uitvoering van reclameborden van de gemeente overnemen

Samples uitdelen

Voor het uitdelen van samples van een product heeft u geen vergunning maar wel toestemming nodig. Informeer de gemeente via het contactformulier over de datum, de locatie en wat u wilt uitdelen. Zorg ervoor dat u het gebied opgeruimd achterlaat en ruim weggegooide folders of samples op. U mag geen pallets met voorraaddozen, reclameattributen of iets dergelijks neerzetten. Wilt u dat wel, dan moet u een vergunning aanvragen voor het gebruik van (een deel) van de weg. Een kraam plaatsen tijdens het flyeren of samples uitdelen is niet toegestaan.

Kosten

Reclamevergunning: € 25,35