Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Rioolaansluiting aanvragen

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen en wilt u een aansluiting op de riolering of drainage aanleggen of vervangen? Vraag dan op tijd een rioolaansluiting aan voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, regen- of grondwater. Wij sturen u dan een voorstel met de exacte locatie waar u op het gemeenteriool aansluit en met welke toezichthouder u contact heeft voor en tijdens de werkzaamheden. Daarna kunt u uw riolering onder toezicht van de gemeente (laten) aanleggen.
Mogelijk heeft u DigiD nodig. Komt u er niet uit? Bel 14 070 of gebruik het contactformulier via lv.nl/contact. Wij helpen u graag verder.

Wat u moet weten

 • Loost u vervuilende stoffen als proceswater van een bedrijf of water van een WarmteKoudeOpslag (WKO), dan moet u aanvullend op uw aanvraag voor een rioolaansluiting ook een milieumelding of -vergunning regelen
 • Minstens 2 weken van te voren meldt u bij de toezichthouder de start van de werkzaamheden. Voordat u gaat graven, moet u ook een Klic-meldingexterne-link-icoon doen bij het Kadaster om inzicht te krijgen in de ligging van kabels en leidingen in het graafgebied
 • U mag geen hemelwater afvoeren via het riool. U moet dit op het eigen terrein opvangen en verwerken. Kan dat op uw terrein niet, neem dan contact opexterne-link-icoon
 • Grondwater mag u afvoeren naar een aparte regenwaterafvoerleiding, niet via het (afvalwater)riool. Wilt u zonder pomp een drainageleiding aansluiten op de regenwaterafvoer of heeft u geen aparte regenwaterafvoerleiding, neem dan contact op met de gemeente voor mogelijke alternatieven
 • Asfaltverharding moet u zelf verwijderen en afvoeren naar een asfaltverwerkingsbedrijf. In het tracé van de aansluiting bestraat u de sleuf met straatklinkers. Loopt de riolering onder asfalt door, dan zorgt de gemeente voor het herstel ervan. Eventueel kunnen de kosten verrekend worden. Vraag hiernaar bij uw toezichthouder
 • Is de straat beschadigd of verzakt, dan herstelt de gemeente dat nadat het riool is aangelegd
 • Wordt het verkeer gehinderd tijdens de werkzaamheden, dan moet u van tevoren toestemming vragen. Vraag dit na bij uw toezichthouder
 • Is er vorst op komst? Dan moet u ervoor zorgen dat de werkzaamheden klaar zijn voordat het gaat vriezen. Sleuven en bestrating moet u dichtmaken

Technische vereisten

 • Leidingen moet u aanleggen volgens de principetekening LVC17-1 en het tracé van de aangelegde aansluitleidingen moet vrij van obstakels zijn
 • Een sleuf in het asfalt kunt u na aanleg van de rioolaansluitleiding(en) bestraten met klinkers dikformaat (zwart)
 • De vuilwaterrioolaansluiting (DWA) moet gemaakt zijn van bruin PVC-leidingmateriaal met een nominale middellijn van 160 mm. De schoonwaterrioolaansluiting (HWA) moet gemaakt zijn van grijs PVC-leidingmateriaal met een nominale middellijn van 125 mm. De DWA- en de HWA-leiding hebben een stijfheidklasse SN 8 en zijn voorzien van het KOMO-keurmerk
 • Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke moeten zoveel mogelijk dezelfde verdichting hebben als de omringende 'ongeroerde' grondslag. Zo kunnen er nagenoeg geen zettingen optreden
 • U mag geen vuilvernietigers of vuilafscheiders in de afvoerleiding plaatsen. Legt u een bedrijfsaansluiting aan? Dan kunnen wij aanvullende eisen stellen bij zout-, olie- en vetlozingen

Kosten

 • U betaalt de kosten voor materiaal, aanleg van het riool, eventuele verkeersmaatregelen en herstelwerk. Hoeveel u moet betalen hangt af van de situatie. Uw toezichthouder informeert u hierover
 • Het aanvragen van een rioolaansluiting en de toezichthouding zijn gratis