Subsidie maatschappelijk verantwoord verenigen

Sportverenigingen, wijkverenigingen, culturele verenigingen en scouting kunnen subsidie voor Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) aanvragen. Deze subsidie ondersteunt bij het herstellen van het verenigingsleven na de coronapandemie.

Wat moet u weten

 • De 4 MVV-thema’s voor 2021 en 2022 zijn:
  • Herstel na 1,5 jaar corona-beperkingen
  • Inclusief verenigen (‘iedereen doet mee’)
  • Wijkgerichte vereniging
  • Positieve en gezonde vereniging
 • Subsidie voor het toegankelijk maken van een verenigingsgebouw of -complex vraagt u aan via Subsidie voor toegankelijk gebouw

Waarvoor kunt u MVV-subsidie aanvragen

 • Voor activiteiten die niet alleen voor de vereniging zijn, maar ook voor de buurt, kwetsbare inwoners of extra inzet voor een gezond leven. Bijvoorbeeld een voetbaltoernooi niet alleen voor de leden van de vereniging maar voor alle inwoners uit de buurt. Meer voorbeelden leest u in het document: Thema's en voorbeelden maatschappelijk verantwoord verenigen onder het kopje 'Meer informatie'
 • Voor activiteiten gericht op de buurten Prinsenhof Hoog en Amstelwijk (Leidschendam-Noord) is extra subsidie tot maximaal € 250 beschikbaar. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat de activiteit voor Leidschendam-Noord is. Op de website: Sterk voor Noord leest u meer over het programma

Subsidiebedrag

U kunt voor maximaal 2 thema's subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie wordt onder andere bepaald door de grootte van de vereniging.

Minder dan 50 leden

 • Vergoeding 1 thema: maximaal € 750
 • Vergoeding 2 thema’s: maximaal € 375 per thema
 • Heeft u tussen 1 september 2021 en 1 augustus 2022 al een aanvraag ingediend? U kunt nog een aanvraag indienen voor maximaal 1 thema: maximaal € 375 per thema

50 leden of meer

 • Vergoeding 1 thema: maximaal € 1.500
 • Vergoeding 2 thema’s:maximaal € 750 per thema
 • Heeft u tussen 1 september 2021 en 1 augustus 2022 al een aanvraag ingediend? U kunt nog een aanvraag indienen voor maximaal 1 thema: maximaal € 750 per thema

Voorwaarden

 • Activiteit moet plaatsvinden tussen 1 augustus en 31 december 2022
 • Subsidie kan aangevraagd worden tot en met 31 december 2022
 • Penningmeester of secretaris van de vereniging dient de aanvraag in
 • Voeg bij de aanvraag een plan van aanpak voor de activiteit of maatregel. Gebruik hiervoor het voorbeeld Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord verenigen (PDF, 36.72 KB)

Meer informatie