Subsidie maatschappelijk verantwoord verenigen

Sportverenigingen, wijkverenigingen, culturele verenigingen en scouting kunnen subsidie voor Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) aanvragen. Deze subsidie ondersteunt bij het herstellen van het verenigingsleven na de coronapandemie.

Wat moet u weten

 • De 4 MVV-thema’s voor 2021 zijn:
  • Herstel na 1,5 jaar corona-beperkingen
  • Inclusief verenigen (‘iedereen doet mee’)
  • Wijkgerichte vereniging
  • Positieve en gezonde vereniging
 • Is een activiteit of maatregel al uitgevoerd in 2021? U kunt dan in 2021 alsnog subsidie aanvragen
 • Subsidie voor het toegankelijk maken van een verenigingsgebouw of -complex vraagt u aan via Subsidie voor toegankelijk gebouw

Waarvoor kunt u MVV-subsidie aanvragen

 • Voor activiteiten die niet alleen voor de vereniging zijn, maar ook voor de buurt, kwetsbare inwoners of extra inzet voor een gezond leven. Bijvoorbeeld een voetbaltoernooi niet alleen voor de leden van de vereniging maar voor alle inwoners uit de buurt. Meer voorbeelden leest u in het document:
 • Voor activiteiten gericht op de buurten Prinsenhof Hoog en Amstelwijk (Leidschendam-Noord) is extra subsidie tot maximaal € 250 beschikbaar. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat de activiteit voor Leidschendam-Noord is. Op de website: Sterk voor Noord leest u meer over het programma

Subsidiebedrag

U kunt voor maximaal 2 thema's subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie wordt onder andere bepaald door de grootte van de vereniging.

Minder dan 50 leden

 • Vergoeding 1 thema: maximaal € 750
 • Vergoeding 2 thema’s: maximaal € 375 per thema

50 leden of meer

 • Vergoeding 1 thema: maximaal € 1.500
 • Vergoeding 2 thema’s:maximaal € 750 per thema

Voorwaarden

 • Penningmeester of secreatis van de vereniging dient de aanvraag in
 • Subsidie kan aangevraagd worden tot en met 21 juni 2022
 • Voeg bij de aanvraag een plan van aanpak voor de activiteit of maatregel. U kunt hiervoor het voorbeeld Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord verenigen (PDF, 36.72 KB) gebruiken, maar u mag ook uw eigen plan van aanpak meesturen

Meer informatie