Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Subsidie voor bouwen van betaalbare woningen in Overgoo, Fleetpark

26 april 2024
Algemeen nieuws

De gemeente Leidschendam-Voorburg ontvangt circa 4,4 miljoen vanuit het Rijk om het bouwen van bijna 500 betaalbare woningen in Overgoo te versnellen.

Wethouder wonen Bianca Bremer: “We zijn ontzettend blij en dankbaar dat onze aanvraag is goedgekeurd en we de subsidie ontvangen. Hiermee kunnen we de broodnodige woningen gaan bouwen, met ruimte voor ondernemers en economie. In totaal worden er ongeveer 975 woningen gebouwd waarvan dus bijna 500 in het betaalbare segment. Dit wordt ook mogelijk dankzij de medewerking van de verschillende grondeigenaren. Samen maken we het mogelijk om Overgoo te transformeren naar een prachtig woon- werk gebied.” 

De bijdrage vanuit het Rijk voor Overgoo komt uit de 6e tranche van de Woningbouwimpuls van de Rijksoverheid. Gemeenten kunnen een bijdrage krijgen voor het oplossen van het woningtekort in Nederland, uitgangspunt voor het toekennen van de subsidie is dat minimaal 50% van het woonprogramma in het betaalbare segment worden gerealiseerd. Door de verslechterde situatie op de vastgoedmarkt is het steeds lastiger om projecten zoals de transformatie van Overgoo te starten. Deze subsidie voor Overgoo is bedoeld als aanjager om de ontwikkeling van de grond te krijgen. Daarover worden dan gezamenlijke afspraken gemaakt met de verschillende private partijen en woningbouwcorporaties. De woningcorporaties zullen een groot deel van de sociale woningen realiseren/afnemen.

Een andere voorwaarde voor de subsidie is dat de uitvoering van het project binnen 3 jaar start en binnen 10 jaar moet worden afgerond.
Tot slot is een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is dat de gemeente de andere 50% bijdraagt. Het besluit hierover is voorgelegd aan de gemeenteraad en wordt naar verwachting besproken in de raad van 4 juni 2024. 

Private partijen positief over herontwikkeling

Voor de bouw van de betaalbare huurwoningen is Focus on Impact, namens de vijf grondeigenaren in het gebied, samen met de gemeente, in overleg met de corporaties Vidomes en WoonInvest.


Van Fleetpark naar Overgoo

De huidige kantorenlocatie Fleetpark ligt aan de A4 en N14. Het kantorengebied kent veel leegstand en de ruimtes worden voor een groot deel ingevuld met tijdelijke functies. Voor dit gebied is door de gemeente samen met de private partijen een ontwikkelvisie opgestelde welke door de raad is goedgekeurd.  Met het ontvangen van de subsidie is de uitvoering van de plannen een grote stap gezet. Fleetpark zal veranderen in een aantrekkelijk duurzaam gemengd woon- en werkgebied, met woningen voor diverse doelgroep van starters, gezinnen, senioren en diverse maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Overgoo onderdeel Regionale woondeal

De gebiedsontwikkeling Overgoo is onderdeel van de regionale woondeal tussen Rijk, provincie, gemeente en woningcorporaties waarin het programma van 2.262 woningen voor onze gemeente in de periode 2022 tot en met 2030 is opgenomen. Door de verslechterde situatie op de vastgoedmarkt is ingrijpen noodzakelijk om door te kunnen gaan. Met dit project draagt de gemeente Leidschendam-Voorburg bij aan de toevoeging van circa 975 woningen aan de woningvoorraad, waarvan bijna 500 betaalbare woningen.