Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Voorgenomen verkoop gemeentegrond

De gemeente moet het voornemen tot verkoop van grond bekendmaken. Iedereen kan meedingen naar het stuk grond dat in de verkoop staat.

Wat u moet weten

  • U kunt alleen bij de gemeente kenbaar maken dat u interesse heeft in de aankoop van het perceel grond
  • U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen een voorgenomen verkoop
  • Verkopen van zogenaamd snippergroen wordt hier niet gepubliceerd. Voor dit soort stukjes grond kan alleen de direct aangrenzende grondeigenaar in aanmerking komen

Voorgenomen gronduitgifte

Momenteel is er geen grond in de verkoop.