Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Gemeentegrond kopen

U kunt grond van de gemeente kopen (of huren) als dat stukje grond door de gemeente is aangewezen. Kijk op de gronduitgiftekaart of de grond beschikbaar is. De gemeente verkoopt niet veel grond. Het is namelijk prettig wonen in een groene omgeving. Groen is ook belangrijk voor bijvoorbeeld het opvangen van water door hoosbuien en het zorgt voor verkoeling in de zomer.
Kijk eerst op de gronduitgiftekaart of het door u gewenste stukje grond te koop is voordat u een verzoek indient.

Wat u moet weten

 • De gemeente kan besluiten om beschikbare grond niet te verkopen. We laten u dan weten waarom we de grond niet verkopen
 • De gronduitgiftekaart geldt ook voor verzoeken voor het huren van grond. Woont u in een huurwoning? Dan kunt u geen grond kopen maar wel huren. Wij behandelen uw verzoek dan als een vraag om de grond te huren.
 • Huurt u de grond, dan mag u niet bouwen op de groenstrook
 • Als meerdere eigenaren voor de koop van een stuk grond in aanmerking komen dan moet de gemeente het voornemen tot verkoop van grond publiceren. Meer informatie op onze webpagina: Voorgenomen grondverkoopexterne-link-icoon
 • U kunt op gekochte grond niet zomaar bouwen. Dat hangt af van de bestemming van de grond. Meer informatie leest u op de website: Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Wilt u op de aangekochte grondstrook een erfafscheiding plaatsen of (uit)bouwen? Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft op onze webpagina: Omgevingsvergunningexterne-link-icoon
 • Meestal zijn groenstroken bestemd voor verkeer of groen. Heeft u een groenstrook bij uw woning gekocht, dan verandert de bestemming naar ‘tuin’ of ‘wonen’ op het moment dat er een nieuwe versie van het omgevingsplan komt
 • Lopende aanvragen die de gemeente vóór 1 mei 2023 heeft ontvangen worden nog behandeld
 • Als u de grond niet kunt kopen, maar wel wilt onderhouden, dan kunt u de grond wellicht in adoptie nemen. Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden leest u op onze webpagina: Gemeentelijk groen adopterenexterne-link-icoon
 • U mag geen gemeentegrond gebruiken zonder dat u daar toestemming voor heeft. Doet u dit toch, dan riskeert u dat u de grond op uw kosten moet ontruimen en opnieuw moet beplanten of bestraten

Gronduitgiftekaart

Op de gronduitgiftekaart staan percelen die u mogelijk kunt kopen. Als het stukje grond mogelijk te koop is dan is het blauw gekleurd. Staat het stukje grond dat u wilt kopen op de kaart als ‘niet uitgeefbaar’, dan kunt u geen verzoek indienen. U kunt op de kaart zoeken op uw adres.

Bekijk de gronduitgiftekaartexterne-link-icoon

Geen grond voor kleine initiatieven

Er is geen grond beschikbaar voor het bouwen van een (flex)woning, tiny house, paardenschuur of andere initiatieven.

Kosten

Kopen

De verkoopprijs is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hiervan kan niet worden afgeweken.

 • Kleiner dan 50m2: € 190 per m2 (kosten koper)
 • Groter dan 50 m2: de prijs wordt bepaald door taxatie en bedraagt minimaal € 190 per m2 (kosten koper)

De kosten koper bestaan uit 8% overdrachtsbelasting en ongeveer € 1.200 notaris- en kadasterkosten (als u grond koopt die kleiner is dan 100 m2 en goedkoper is dan € 5.000).

Door aankoop van de grond stijgt de WOZ-waarde van uw woning waarschijnlijk. Dat gebeurt per 1 januari van het volgende jaar. Uw aanslag onroerendezaakbelasting gaat dan vermoedelijk ook omhoog.

Huren

De huurprijs is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hiervan kan niet worden afgeweken. 

 • Bebouwd: € 41,38  per m2. Met oppervlak tot 50 m2 (kadastrale oppervlakte)
 • Onbebouwd: € 18,93  per m2. Met oppervlak tot 50 m2 (kadastrale oppervlakte)

Na uw verzoek

 • Grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment dat u het koopt, dus inclusief beplanting of bestrating
 • U ontvangt uiterlijk 3 maanden na uw verzoek of u de grond wel of niet kunt kopen

Meer informatie

Meer informatie over het kopen van gemeentegrond, zoals de voorwaarden of de berekening van de koopprijs, leest u in de Notitie gronduitgifte Leidschendam-Voorburg 2024.externe-link-icoon