Gemeentegrond kopen

Grenst uw tuin aan openbaar groen? Of heeft u gemeentegrond toegevoegd aan uw tuin? Dan kunt u die grond misschien kopen. Geef via het formulier aan dat u interesse heeft in het kopen van een stukje gemeentegrond. Heeft u vragen? Ook dat kunt u doorgeven via het formulier.

Wat u moet weten

 • De gemeente heeft beleid voor de verkoop van gemeentegrond. Alle verzoeken tot aankoop van gemeentegrond worden aan dit beleid getoetst
 • Wij beoordelen per situatie of de grond wel of niet verkocht kan worden. Wij kijken hierbij onder andere naar aspecten van groen, verkeer en kabels en leidingen. De grond wordt lang niet altijd verkocht, maar alleen als alle afdelingen instemmen met verkoop van de grond
 • U kunt gemeentegrond soms ook van de gemeente huren. Bijvoorbeeld als u in een huurwoning woont. Of als de gemeente de grond niet wil verkopen, bijvoorbeeld omdat er kabels in de grond zitten. Huurt u de grond, dan mag u niet bouwen op de groenstrook
 • Soms kan sprake zijn van verjaring. Let op: hiervoor gelden strenge eisen. Neem hiervoor contact met ons op
 • Heeft u een groenstrook gekocht, dan stijgt de WOZ-waarde van uw woning waarschijnlijk. Dat gebeurt per 1 januari van het volgende jaar. Uw aanslag onroerendezaakbelasting gaat dan ook omhoog
 • Grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment dat u het koopt
 • Heeft u een groenstrook gekocht, dan betekent dit niet dat u hier automatisch mag bouwen. Dat hangt af van de bestemming van de grond. Deze informatie vindt u in het bestemmingsplan. Meestal zijn groenstroken bestemd voor ‘verkeer’ of ‘groen’. Heeft u een groenstrook gekocht, dan verandert de bestemming ervan op het moment dat er een nieuwe versie van het plan komt. De grond krijgt dan de bestemming 'tuin' of 'wonen'
 • Er is momenteel geen grond te koop voor het bouwen van één (flex) woning, tiny house, paardenschuur of ander klein initiatief. De weinig beschikbare (openbare) ruimte die er nog is houden we graag groen
 • Wilt u op de aangekochte grondstrook een erfafscheiding plaatsen of (uit)bouwen, controleer dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft

Na uw aanvraag

 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag
 • U hoort na uiterlijk 12 weken of u het stukje grond kunt kopen
 • Kunt u de grond kopen, dan sturen wij u een brief met de koopovereenkomst. Hierin staan de prijs en voorwaarden voor de koop
 • Besluit u de groenstrook te kopen, dan stuurt u de koopovereenkomst binnen 4 weken ondertekend terug naar:

  Gemeente Leidschendam-Voorburg
  Postbus 1005
  2260 BA  Leidschendam

 • Daarna tekent ook de gemeente de overeenkomst. U krijgt de originele koopovereenkomst thuis gestuurd. Ook sturen wij een overeenkomst naar de notaris die u gekozen heeft. Hij of zij zorgt voor de eigendomsoverdracht

Inventarisatie per wijk

De gemeente bekijkt in het project Snippergroen per wijk of bewoners gemeentegrond in gebruik hebben zonder dat dit bij de gemeente bekend is. De planning per wijk is vanwege de uitbraak van het Corona virus nog niet bekend.

 • Bovenveen en Voorburg Noord: start november 2018
 • Voorburg Midden /Oud, Voorburg West, Park Leeuwenbergh: start december 2018
 • Damcentrum, Klein Plaspoelpolder, Leidschendam-Zuid, Zeeheldenwijk: start april 2019
 • Stompwijk, landelijk gebied ten oosten van de Vliet: start juni 2019
 • Leidsenhage, Park Veursehout, De Zijde, Duivenvoorde, Schakenbosch en het buitengebied ten westen van de Vliet: start september 2019
 • 't Lien, De Rietvink: start november 2019
 • Prinsenhof, De Heuvel, Amstelwijk, Damsigt, Verzetsheldenwijk, Raadhuiskwartier, Sijtwende 3 tot en met 5: start februari 2020
 • Stompwijk, deel II: start nog niet bekend

Per wijk organiseren we een bijeenkomst voor bewoners. Daar hoort u meer over de opzet van het project, de mogelijkheden, de voorwaarden en de prijs. Daarna ontvangen bewoners die gemeentegrond in gebruik hebben, een brief met een aanbod om de grond te kopen of terug te geven. Als u een verzoek tot aankoop indient voordat de inventarisatie in uw wijk is begonnen, dan wordt uw verzoek aangehouden en pas behandeld als de inventarisatie van uw wijk is afgerond.

Heeft u vragen over de inventarisatie in uw wijk? Op maandagen tussen 13:00 - 15:00 uur kunt u bellen met 14 070 bellen. Het inloopspreekuur op maandagochtend vervalt vanwege de uitbraak van het Corona virus.

Kosten

Kopen

De verkoopprijs is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hiervan kan niet worden afgeweken.

 • Kleiner dan 50m2: € 125 per m2 (kosten koper)
 • Groter dan 50 m2: de prijs wordt bepaald door taxatie. De gemeente kan besluiten maximaal € 2.500 korting te geven op het taxatiebedrag. De verkoopprijs is altijd tenminste € 125 per m2 (kosten koper)

Kosten koper

De kosten koper bestaan uit 8% overdrachtsbelasting en ongeveer € 750 notaris- en kadasterkosten (als u grond koopt die kleiner is dan 100 m2 en goedkoper is dan € 5.000).

Huren

De huurprijs is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hiervan kan niet worden afgeweken.

 • € 8,75 per m2 per jaar voor de eerste 3 jaar
 • Na die 3 jaar wordt de huurprijs geïndexeerd naar de dan geldende huurprijs in de markt. In 2017 was die huurprijs € 15 per m2

Meer informatie

Wilt u meer weten over snippergroen kopen zoals de voorwaarden of de berekening van de koopprijs? Lees dan de Notitie gronduitgifte 2019 (PDF, 275.49 KB)