Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Gemeentegrond kopen

Grenst uw tuin aan een groenstrook? Dan kunt u die grond misschien kopen. Geef via het formulier aan dat u interesse heeft in het kopen van een stukje gemeentegrond. Heeft u vragen? Ook die kunt u stellen via het formulier.

Wat u moet weten

 • De gemeente heeft beleid voor de verkoop van gemeentegrond. Alle verzoeken tot aankoop van gemeentegrond worden aan dit beleid getoetst
 • Er is momenteel geen grond te koop voor het bouwen van een (flex) woning, tiny house, paardenschuur of ander klein initiatief
 • Wij beoordelen per situatie of verkoop van de grond wenselijk of mogelijk is. Hierbij zijn onder andere de waarde van het groen, verkeersveiligheid en aanwezigheid van riolering, bomen etc. belangrijk. De weinig beschikbare openbare ruimte houden we graag groen en dus wordt de grond meestal niet verkocht
 • U kunt gemeentegrond soms ook van de gemeente huren. Bijvoorbeeld als u in een huurwoning woont. Of als de gemeente de grond niet wil verkopen, bijvoorbeeld omdat er kabels en leidingen in de grond zitten. Huurt u de grond, dan mag u niet bouwen op de groenstrook
 • Als meerdere eigenaren in aanmerking kunnen komen voor de aankoop van de grond moet dit verplicht gepubliceerd worden. Meer informatie op onze webpagina: Voorgenomen grondverkoop
 • Soms is een stuk grond uw eigendom geworden door verjaring. Let op: hiervoor gelden strenge eisen. Neem hiervoor contact met ons op
 • Grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment dat u het koopt
 • Heeft u een groenstrook gekocht, dan betekent dit niet dat u hier automatisch mag bouwen. Dat hangt af van de bestemming van de grond. Deze informatie vindt u in het bestemmingsplan. Meestal zijn groenstroken bestemd voor verkeer of groen. Heeft u een groenstrook gekocht, dan verandert de bestemming ervan op het moment dat er een nieuwe versie van het plan komt. De grond krijgt dan de bestemming 'tuin' of 'wonen'
 • Wilt u op de aangekochte grondstrook een erfafscheiding plaatsen of (uit)bouwen, controleer dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft
 • Van 1 mei tot 31 december 2023 werken wij aan een nieuw gronduitgiftebeleid, afhandeling van de ontvangen aanvragen en afronding van het project Snippergroen. Nieuwe verzoeken worden in die tijd niet behandeld

Na uw aanvraag

 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag
 • U hoort ongeveer 12 weken na uw aanvraag of u het stukje grond kunt kopen. We verwachten een groot aantal aanvragen vanwege het einde van het project Snippergroen. Hierdoor kan het langer duren voor u een reactie krijgt. Als u op 1 augustus 2023 geen reactie heeft ontvangen, neemt u dat contact met ons op
 • Kunt u de grond kopen, dan sturen wij u per e-mail de koopovereenkomst. Hierin staan de prijs en voorwaarden voor de koop
 • Besluit u de groenstrook te kopen, dan ontvangt u de koopovereenkomst per e-mail. Als de ondertekening digitaal niet lukt laat het ons dan weten
 • Daarna tekent ook de gemeente de overeenkomst. U krijgt de originele koopovereenkomst thuis gestuurd. Ook sturen wij een overeenkomst naar de notaris die u gekozen heeft. Hij of zij zorgt voor de eigendomsoverdracht

Project Snippergroen

Per 1 mei 2023 stopt het project Snippergroen. De gemeente heeft alle bewoners aangeschreven die gemeentegrond in gebruik hebben zonder dat dit bij de gemeente bekend was. De speciale projectprijs vervalt per 1 mei 2023. Lopende dossiers worden nog afgerond.

Kosten

Tot en met 1 mei 2023

Kopen

De verkoopprijs is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hiervan kan niet worden afgeweken. Als uw verzoek uiterlijk 1 mei 2023 door ons is ontvangen gelden de volgende prijzen:

 • Kleiner dan 50m2: € 125 per m2 (kosten koper)
 • Groter dan 50 m2: de prijs wordt bepaald door taxatie. De gemeente kan besluiten maximaal € 2.500 korting te geven op het taxatiebedrag. De verkoopprijs is altijd tenminste € 125 per m2 (kosten koper)

De kosten koper bestaan uit 8% overdrachtsbelasting en ongeveer € 750 notaris- en kadasterkosten (als u grond koopt die kleiner is dan 100 m2 en goedkoper is dan € 5.000).

Door aankoop van de grond stijgt de WOZ-waarde van uw woning waarschijnlijk. Dat gebeurt per 1 januari van het volgende jaar. Uw aanslag onroerendezaakbelasting gaat dan vermoedelijk ook omhoog.

Huren

De huurprijs is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hiervan kan niet worden afgeweken. Als uw verzoek uiterlijk 1 mei 2023 door ons is ontvangen gelden de volgende prijzen:

 • € 8,75 per m2 per jaar voor de eerste 3 jaar
 • Na die 3 jaar wordt de huurprijs geïndexeerd naar de dan geldende huurprijs in de markt. In 2017 was die huurprijs € 18,93 per m2

Na 1 mei 2023

Van 1 mei tot en met 31 december 2023 is het tijdelijk niet mogelijk om een verzoek in te dienen. Alle lopende verzoeken worden in die periode afgehandeld. Na 1 januari 2024 is het weer mogelijk nieuwe verzoeken in te dienen. Alleen geldt dan niet meer het huidige gunstige tarief, maar de marktconforme prijs van dat moment.

Meer informatie

Meer over snippergroen kopen, zoals de voorwaarden of de berekening van de koopprijs, leest u in de Notitie gronduitgifte Leidschendam-Voorburg 2019.