Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Gemeentegrond kopen

Grenst uw tuin aan een groenstrook? Dan kunt u die grond misschien kopen. Vanaf 1 januari 2024 is het weer mogelijk om een verzoek tot koop in te dienen. Heeft u vragen? Die kunt u stellen via het formulier.

Wat u moet weten

 • De gemeente maakt nieuw beleid voor de verkoop van gemeentegrond. U kunt vanaf 1 januari 2024 een verzoek tot kopen van grond indienen. Uw verzoek zal dan getoetst worden aan het nieuwe beleid
 • Indien u voor 1 mei 2023 een verzoek tot aankoop heeft ingediend, ontvangt u van ons nog bericht of u de grond kunt kopen
 • De weinig beschikbare openbare ruimte houden we graag groen. Daarom wordt de grond meestal niet verkocht
 • Bij het nieuwe beleid komt een gronduitgiftekaart waarop de percelen staan die mogelijk in aanmerking komen voor gronduitgifte
 • U kunt gemeentegrond soms ook van de gemeente huren. Bijvoorbeeld als u in een huurwoning woont. Of als de gemeente de grond niet wil verkopen, bijvoorbeeld omdat er kabels en leidingen in de grond zitten. Huurt u de grond, dan mag u niet bouwen op de groenstrook
 • Als meerdere eigenaren in aanmerking kunnen komen voor de aankoop van de grond moet dit verplicht gepubliceerd worden. Meer informatie op onze webpagina: Voorgenomen grondverkoop
 • Soms is een stuk grond uw eigendom geworden door verjaring. Let op: hiervoor gelden strenge eisen. Neem hiervoor contact met ons op
 • Grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment dat u het koopt
 • Heeft u voor 1 mei 2023 een groenstrook gekocht, dan betekent dit niet dat u hier automatisch mag bouwen. Dat hangt af van de bestemming van de grond. Deze informatie vindt u in het bestemmingsplan. Meestal zijn groenstroken bestemd voor verkeer of groen. Heeft u een groenstrook gekocht, dan verandert de bestemming ervan op het moment dat er een nieuwe versie van het plan komt. De grond krijgt dan de bestemming 'tuin' of 'wonen'
 • Wilt u op de aangekochte grondstrook een erfafscheiding plaatsen of (uit)bouwen, controleer dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft

Aanvraag ingediend voor 1 mei 2023

 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag
 • U hoort uiterlijk 1 augustus 2023 of u het stukje grond kunt kopen. Als u dan geen reactie heeft ontvangen, neemt u dat contact met ons op
 • Kunt u de grond kopen, dan sturen wij u per e-mail de koopovereenkomst. Hierin staan de prijs en voorwaarden voor de koop
 • Besluit u de groenstrook te kopen, dan sturen wij u de koopovereenkomst digitaal toe ter ondertekening. Kunt u de overeenkomst niet digitaal ondertekenen, geef dat dan aan
 • Na ondertekening van de overeenkomst sturen wij u en de door u gekozen notaris  een kopie van de overeenkomst. De notaris regelt de eigendomsoverdracht

Project Snippergroen

Het project Snippergroen is gestopt. De gemeente heeft alle bewoners aangeschreven die gemeentegrond in gebruik hebben zonder dat dit bij de gemeente bekend was. Nieuwe gevallen van oneigenlijk grondgebruik worden direct aangeschreven.

Kosten

Kopen

De verkoopprijs is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hiervan kan niet worden afgeweken.

 • Kleiner dan 50m2: € 125 per m2 (kosten koper)
 • Groter dan 50 m2: de prijs wordt bepaald door taxatie en bedraagt minimaal € 125 per m2 (kosten koper)

De kosten koper bestaan uit 8% overdrachtsbelasting en ongeveer € 800 notaris- en kadasterkosten (als u grond koopt die kleiner is dan 100 m2 en goedkoper is dan € 5.000).

Door aankoop van de grond stijgt de WOZ-waarde van uw woning waarschijnlijk. Dat gebeurt per 1 januari van het volgende jaar. Uw aanslag onroerendezaakbelasting gaat dan vermoedelijk ook omhoog.

Huren

De huurprijs is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en bedraagt € 18,93 per m2 per jaar en minimaal €125 per jaar. Hiervan kan niet worden afgeweken.

Meer informatie

Meer over snippergroen kopen, zoals de voorwaarden of de berekening van de koopprijs, leest u in de Notitie gronduitgifte Leidschendam-Voorburg 2019.