Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

Wat u moet weten

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • De bevolking van Leidschendam-Voorburg vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners
  • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert

Raadsforum

In de raadsperiode 2018-2022 vergadert de gemeenteraad volgens een nieuw vergadermodel, het Raadsforum. Hierbij komen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming aan de orde. De gemeenteraad vergadert 1 keer in de 2 weken op dinsdag van 20:00 tot 23:00 uur in Huize Swaensteijn in Voorburg (met uitzondering van de schoolvakanties). U kunt bij een vergadering aanwezig zijn. Het vergaderschema en de -stukken van de gemeenteraad staan in het Bestuursinformatiesysteem (BIS).

Onderdelen Raadsforum

  • Beeldvorming: raadsleden worden geïnformeerd over diverse onderwerpen door bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, organisaties of inwoners
  • Oordeelsvorming: raadsleden en fracties gaan met elkaar het het college in debat over onderwerpen op de agenda
  • Besluitvorming: een voltallige vergadering waarbij de raad uiteindelijk beslist