Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. Het is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad bestaat uit 35 raadsleden en 8 verschillende politieke partijen (fracties). De raadsleden zijn rechtstreeks door de inwoners gekozen. De gemeenteraad geeft de hoofdlijnen voor het beleid van de gemeente aan en controleert het college van burgemeester en wethouders. Als inwoner kunt u ook meedenken en invloed uitoefenen.

Wat u moet weten

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • Volksvertegenwoordiging van de bevolking van Leidschendam-Voorburg
  • Kadersteller: op hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. Bijvoorbeeld: hoeveel geld besteden we (programmabegroting)? Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen)
  • Controleur:voert het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uit?

Raadscommissies

De gemeenteraad kent 2 raadscommissies:

  • De commissie Samenleving
  • De commissie Omgeving

Deze commissies adviseren de gemeenteraad over raadsvoorstellen of andere onderwerpen. Ook overleggen zij met het college van burgemeester en wethouders over verstrekte informatie. Een commissie bestaat uit gemeenteraadsleden en toegevoegde raadscommissieleden.