Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. De gemeenteraad neemt haar besluiten tijdens de raadsvergadering. De burgemeester is de voorzitter van de raad

Wat u moet weten

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • Vertegenwoordiging van de bevolking van Leidschendam-Voorburg. Raadsleden treden op namens de inwoners
  • Hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert

Gemeenteraad

  • Tijdens de Beeldvorming inwoners kunt u in gesprek met raads- en commissieleden. U draagt onderwerpen aan voor de gemeenteraad. U heeft een initiërende en actieve rol. De onderwerpen en de vorm waarin dit gebeurt zijn vrij
  • Tijdens de Beeldvorming raad/college bespreekt men onderwerpen aangedragen door het college of de gemeenteraad. Als inwoner kunt u deze beeldvormingen bezoeken en vragen stellen

Raadscommissies

Raadscommissies adviseren de gemeenteraad over raadsvoorstellen of andere onderwerpen. Ook overleggen zij met het college van burgemeester en wethouders over verstrekte informatie of bestuur. Een commissie bestaat uit gemeenteraadsleden en toegevoegde raadscommissieleden. Een toegevoegd raadscommissielid is geen gemeenteraadslid, maar staat wel op de kieslijst van de politieke partij die hij of zij in de commissie vertegenwoordigt.

De gemeenteraad kent 2 raadscommissies:

  • Commissie Samenleving
  • Commissie Omgeving

Lees meer: