Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Werkzaamheden leden commissie voor bezwaarschriften

Bij de behandeling van bezwaarschriften laat het gemeentebestuur zich adviseren door een externe adviescommissie. De leden van deze commissie zijn niet werkzaam voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zij brengen de nodige expertise met zich mee door hun werk en ervaring elders. Zij kijken met een onafhankelijke blik naar uw zaak.

Leden commissie

 • Mevrouw mr. I. Harms: Advocaat bouw- en vastgoed HarmsLegal B.V.
 • Mevrouw mr. E.L. van Leeuwen: Advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij NautaDutilh
 • De heer mr. F. Blok: Senior juridisch adviseur bij Provincie Noord-Holland
 • De heer mr. drs. R. Haijkens: uitvoerend secretaris van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, clustervoorzitter van de commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Westland, lid van de klachtencommissie van Stichting VluchtelingenWerk.
 • Mevrouw mr. S.F. Somer: Senior medewerker toezicht bij de Autoriteit Consument en Markt
 • De heer mr. G.J. Broekhuis: Juridisch adviseur bij de gemeente Den Haag, Afdeling Juridische Zaken van de Dienst Bedrijfsvoering
 • Mevrouw mr. A.G.C. Bulten: Jurist bezwaar en beroep bij de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
 • De heer mr. R. Brouwer: Advocaat in dienstbetrekking bij de gemeente Westland
 • Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe: Zelfstandig juridisch consultant bij Der Weduwe juridische dienstverlening
 • De heer mr. R. Lagrand: Senior bedrijfsjurist bij het Ministerie van Algemene Zaken
 • De heer mr. W.S. van Tricht: Afdelingshoofd in het sociaal domein gemeente Delft
 • De heer mr. J.F. Penning de Vries:
  • Lid van de Raad voor de Rechtsbijstand
  • Lid van commissies voor bezwaarschriften van de gemeenten:
   • Stroomopwaarts (Vlaardingen, Schiedam en Maasdijk)
   • Haarlem, Zandvoort
   • Harderwijk, Ermelo en Zeewolde
   • Schagen
   • Leiden