Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de overheid transparanter te maken door actief gemeentelijke informatie openbaar te maken. Openbaarheid van publieke informatie is in het belang voor de inwoner, het bestuur en economische ontwikkeling. De Woo maakt toegang tot publieke informatie tot een recht van inwoners.