Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Woning splitsen of kamer verhuren

Wilt u een woning of appartement splitsen of kamers verhuren? Dit is in de meeste gevallen verboden. De gemeente kan afwijken van dit verbod. Vraag eerst een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Na goedkeuring vult u het aanvraagformulier van de gemeente in.
Mogelijk heeft u DigiD nodig. Komt u er niet uit? Bel 14 070. Wij helpen u graag verder.

Goed om te weten

 • Goedkeuring voor de omgevingsvergunning ontvangen? Vul het aanvraagformulier in voor Woning splitsen of kamer verhurenexterne-link-icoon
 • Mogelijk heeft u DigiD nodig. Komt u er niet uit? Bel 14 070. Wij helpen u graag verder
 • Voordat u uw aanvraag indient, informeert u omwonenden over de aanvraag en andere belanghebbenden, zoals VvE
 • Als het tijdelijke situatie betreft, is de omgevingsvergunning ook tijdelijk geldig
 • De gemeente toetst op leefbaarheid op grond van het omgevingsplan, parkeerdruk en meldingen van overlast in directe omgeving

Voorwaarden

Lees alle voorwaarden in de Huisvestingsverordening 2023externe-link-icoon en bekijk de regels op de kaart op het Omgevingsloketexterne-link-icoon

Woningsplitsing

 • Totale woonruimte heeft een gebruiksoppervlakte van minimaal 140 m2
 • Na splitsing heeft elke nieuwe woning een gebruiksoppervlakte van minimaal 55 m2
 • Eisen die betrekking hebben op overbewoning, hygiëne en overlast, zoals omschreven in artikel 22.16 omgevingsplan

Woningsplitsing voor mantelzorg

Hiervoor geldt geen verbod en is geen omgevingsvergunning nodig.

 • Woonruimte wordt verbouwd tot 2 of meer zelfstandige woonruimten voor mantelzorg. Na de splitsing ontstaat een zogenaamde mantelzorgwoning. De zorgvrager woont in een zelfstandige woning en de zorggever woont in een andere zelfstandige woning
 • Stopt de mantelzorg, dan mag de mantelzorgwoning niet langer als zelfstandige woning gebruikt worden

Kamerverhuur

 • Woning met 3 of maximaal 4 te verhuren kamers
 • Gebruikersoppervlakte van minimaal 24 m2 per bewoner
 • Voldoen aan de eisen die betrekking hebben op overbewoning, hygiëne en overlast, zoals omschreven in artikel 22.16 omgevingsplan

Geen omgevingsvergunning nodig in de volgende situaties

 • Omzetten van een zelfstandige in onzelfstandige woonruimte voor inwoning voor maximaal 2 personen, die niet behoren tot het huishouden van de hoofdbewoner
 • Inwoning waarbij de hoofdbewoner ten minste 50% van het totale gebruiksoppervlak van het gebouw bewoont. De woonruimte bij inwoning beschikt over een gebruiksoppervlak van ten minste 55 m2

Nodig bij aanvraag

Bijlagen bij splitsen van woningen 

De volgende bijlagen moet u bij uw aanvraag voegen:

 • Schriftelijke instemming van de eigenaar
 • Bouwkundig rapport met beschrijving en beoordeling huidige staat van onderhoud gebouw
 • Plattegrond van voorgenomen splitsing in appartementsrechten, als bedoeld in artikel 109, tweede lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek

Bijlagen bij kamerverhuur 

De volgende bijlagen moet u bij uw omgevingsvergunningaanvraag voegen:

 • Schriftelijke instemming van de eigenaar
 • Bouwkundig rapport met beschrijving en beoordeling huidige staat van onderhoud gebouw
 • Plattegrond van voorgenomen omzetting in onzelfstandige woonruimte(n)

Na uw aanvraag

 • U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag met daarin het zaaknummer per e-mail. Bij vragen, correspondentie of overleg kunt u dit zaaknummer vermelden
 • U ontvangt binnen 8 weken na indienen van uw complete aanvraag een besluit van ons. Deze periode kunnen we eenmalig met 4 weken verlengen. Als er aanvullende gegevens nodig zijn, verlengen wij de beslistermijn

Kosten

Omgevingsvergunning woningsplitsing of kamerverhuur: € 560,40