Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Zonnepanelen op monumenten

Daken van monumenten dragen veel bij aan het karakteristieke beeld ervan. Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u daarom altijd een omgevingsvergunning nodig. Deze omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket.

Wat u moet weten

 • Het ene monument is het andere niet. Dit betekent dat de beoordeling van uw omgevingsvergunningaanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen altijd maatwerk is, waarbij voor de beoordeling gekeken wordt naar de unieke cultuur historische waardes van het monument
 • Voor gemeentelijke monumenten geldt hetzelfde beleid als voor rijksmonumenten. Uw omgevingsvergunningaanvraag beoordelen we, samen met de Welstand- en Monumentencommissie, aan de hand van de Advieslijn zonnepanelen op monumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)externe-link-icoon
 • Als u twijfelt over uw omgevingsvergunningaanvraag kunt u een conceptverzoek indienen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Zo is er (meer) ruimte voor overleg en heeft u tijd om vragen te stellen voor u een definitieve omgevingsvergunning aanvraagt

Voorwaarden

 • Dakconstructie kan de installatie goed dragen
 • U plaatst de panelen uit het zicht van publiek toegankelijke omgeving
 • Panelen mogen geen schade aan het historisch materiaal en constructie van het pand veroorzaken, waarbij:
  • Historische dakelementen of opbouwen worden behouden. Bijvoorbeeld schoorstenen, dakkappellen of decoraties
  • Het maximaal benutten van het dak (aantal panelen of keuze dakvlak) voor het opwekken van zonne-energie mag niet ten koste gaan van de monumentale waarden
  • Uitgangspunt is dat historisch dakmateriaal behouden blijft
 • U plaatst de panelen zorgvuldig. Houdt rekening met: 
  • U legt de panelen in een rechthoekig en regelmatig geordend plan. Hoofdvorm van het dak en de aanwezige elementen blijven behouden

  • Panelen zijn (zoveel mogelijk) dezelfde kleur als het dak en hebben geen hinderlijke patronen of opvallende randen
  • Plaatsen op platte daken heeft de voorkeur

Bijzondere voorwaarden

Voor gebouwen waar er geen enkele optie is om panelen op het monumentale dakvlak, op platte dakdelen of uit het zicht te plaatsen gelden nog aanvullende voorwaarden:

 • De mate van verstoring van het beeld en omgeving is minimaal
 • U kunt aantonen dat alternatieven zijn afgewogen en geen mogelijkheden bieden
 • U gebruikt de opgewekte energie in het eigen (monumentale) pand
 • U mag cultuurhistorisch en waardevol groen niet kappen om meer zon op de panelen te krijgen

Meesturen

Bij uw aanvraagformulier graag de volgende bijlagen meesturen:

 • Schetsplan waaruit blijkt dat de zonnepanelen zorgvuldig zijn ingepast in de architectuur
 • Foto’s van het dakvlak