Betalen gemeentelijke belastingen

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via internetbankieren, overschrijven met acceptgiro, automatische incasso of met pin betalen aan de balie. Het hele aanslagbedrag moet u op de laatste vervaldag betaald hebben. De vervaldag staat op uw aanslagbiljet. Betaalt u met automatische incasso, dan mag u langer doen over uw betaling.

Automatische incasso

 • Gebruik de machtigingskaart die u bij uw aanslag ontvangen heeft
 • Bekijk uw aanslag online. Als u uw berichtenbox bij MijnOverheid.nl heeft geactiveerd, dan kunt u via een knop onderaan het scherm rechtstreeks bij uw bank een online machtiging afgeven. Een machtigingskaart kunt u ook online opvragen of opvragen namens organisatie
 • Alleen voor de gecombineerde aanslag (onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting) en reclamebelasting
 • Het bedrag wordt in maximaal 10 termijnen afgeschreven; op of rond de laatste dag van de maand
 • U moet voor het eind van het jaar waarin de aanslag is opgelegd het volledige bedrag hebben betaald
 • Het rekeningnummer van een incasso wijzigen of een incasso stopzetten? Gebruik ons contactformulier. Vermeld het oude en het nieuwe rekeningnummer en ook het aanslagnummer waarop uw incasso betrekking heeft

Internetbankieren

 • Gebruik de QR-code onderaan de aanslag om direct via Ideal te betalen
 • Of maak zelf geld over naar bankrekeningnummer: NL57 BNGH 0285 0710 76 onder vermelding van de 16 cijfers van het betalingskenmerk (aanslagnummer)
 • BIC: BNGHNL2G

Met acceptgiro

 • Gebruik de acceptgiro die u bij uw aanslag ontvangen heeft

Met pin betalen

 • Wilt u aan de balie van het Servicecentrum met pin betalen, dan maakt u een afspraak
 • Neem uw aanslag of acceptgirokaart mee

Betalingsregeling

U kunt voor de aanslagen marktgelden, toeristenbelasting, reclamebelasting en grafrecht een betalingsregeling aanvragen. Het minimale termijnbedrag is € 25 per maand. U moet de aanslag volledig hebben betaald aan het eind van het jaar waarin deze is opgelegd. Ook moet u er zelf voor zorgen dat u uw termijnbedragen op tijd betaalt.

Aanvragen (zonder DigiD)

Aanvragen als organisatie