Bezwaar maken tegen aanslag

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of met de afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting of reclamebelasting? Dan kunt u digitaal bezwaar maken. U heeft daarvoor 6 weken de tijd (gerekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet).

Wat u moet weten

 • U kunt geen bezwaar maken per e-mail
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven
 • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent van degene op wiens naam de aanslag staat
 • U kunt de aanslag, WOZ-beschikking en het bijbehorende taxatieverslag digitaal bekijken
 • U heeft 15 minuten de tijd om het digitale bezwaar in te vullen. Wilt u een uitleg toevoegen en heeft u langer de tijd nodig? Schrijf dan eerst de tekst en kopieer deze in het formulier
 • Heeft u onvoldoende geld om de aanslag te betalen? Gebruik dan het aparte kwijtscheldingsformulier. U kunt hiervoor niet het bezwaarformulier gebruiken

Let op: als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen. Dit heet een verzoek om opschorting. U ontvangt een bevestiging per brief als aan u uitstel van betaling wordt toegekend.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Vul het bezwaarformulier in, print en onderteken het en stuur het t.a.v. de Heffingsambtenaar op naar:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

 

Zelf een brief schrijven mag ook. Vermeld daarin de volgende gegevens:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Dagtekening van het bezwaarschrift
 • Aanslagnummer
 • Reden van uw bezwaar
 • Handtekening
 • Telefoonnummer

Afhandeling van uw bezwaar

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging
 • U krijgt voor het einde van het belastingjaar een brief waarin staat of de gemeente uw bezwaar (gedeeltelijk) toekent of afwijst. U kunt niet bellen voor de uitspraak
 • Als blijkt dat de WOZ-waarde te hoog was vastgesteld, dan wordt de WOZ-waarde én de aanslag OZB verlaagd. Teveel betaalde belasting storten we terug op uw rekening