Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Bezwaar maken tegen aanslag

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of met de afvalstoffenheffing, riool- en waterzorgheffing of reclamebelasting? Dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor 6 weken de tijd (gerekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet).
Door een storing is het momenteel niet mogelijk het formulier voor particulieren via DigiD in te vullen.

Wat u moet weten

  • U kunt geen bezwaar maken per e-mail
  • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven
  • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent van degene op wiens naam de aanslag staat
  • U kunt de aanslag, WOZ-beschikking en het bijbehorende taxatieverslag digitaal bekijken
  • U heeft 15 minuten de tijd om het digitale bezwaar in te vullen. Wilt u een uitleg toevoegen en heeft u langer de tijd nodig? Schrijf dan eerst de tekst en kopieer deze in het formulier
  • Heeft u onvoldoende geld om de aanslag te betalen? Gebruik dan het aparte kwijtscheldingsformulier. U kunt hiervoor niet het bezwaarformulier gebruiken

Let op: als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen. Dit heet een verzoek om opschorting. U ontvangt een bevestiging per brief als aan u uitstel van betaling wordt toegekend.

Afhandeling van uw bezwaar

  • U ontvangt een ontvangstbevestiging
  • U krijgt voor het einde van het belastingjaar een brief waarin staat of de gemeente uw bezwaar (gedeeltelijk) toekent of afwijst. U kunt niet bellen voor de uitspraak
  • Als blijkt dat de WOZ-waarde te hoog was vastgesteld, dan wordt de WOZ-waarde én de aanslag OZB verlaagd. Teveel betaalde belasting storten we terug op uw rekening

Nadelen No-Cure-No-Pay

Een No-Cure-No-Pay (NCNP) bureau maakt namens u bezwaar maar stuurt de rekening naar de gemeente. Dit lijkt voordelig. Toch is dit vaak niet de beste oplossing voor u. Een NCNP-bureau dient een standaard bezwaar in zonder inhoudelijke onderbouwing. Zo'n bureau wil vooral de vergoeding van de gemeente innen. Het doet dus vaak geen extra moeite voor u. Een bezwaar van een NCNP-bureau wordt daarom vaker afgewezen. Wordt zo'n NCNP-bezwaar wel toegekend, dan wordt de WOZ-waarde meestal minder verlaagd dan bij mensen die zelf bezwaar maken.