Kwijtschelden gemeentebelastingen

Kunt u de afvalstoffenheffing en rioolheffing niet betalen? Vraag dan bij de gemeente kwijtschelding aan. Misschien hoeft u deze heffingen dan voor een deel of helemaal niet te betalen. Dien uw verzoek in voor de laatste vervaldag van de belastingaanslag. Deze vervaldag vindt u op uw aanslagbiljet. Totdat over uw verzoek is beslist, krijgt u uitstel van betaling van deze heffingen.

U heeft 15 minuten de tijd om de digitale kwijtschelding in te vullen. Verzamel daarom vooraf de benodigde bewijsstukken om digitaal bij uw verzoek te voegen

Wat u moet weten

 • Uw inkomen is gelijk aan of lager dan de bijstandsnorm
 • Wilt u voortaan automatisch laten vaststellen of u kwijtschelding krijgt, geef hiervoor dan toestemming in het formulier. U hoeft dan niet ieder jaar opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Geeft u geen toestemming, dan moet u wel ieder jaar een aanvraag indienen
 • Ook als u toestemming geeft, kan de gemeente later aanvullende gegevens bij u opvragen
 • Stuur direct alle gevraagde bijlagen mee. Wonen er andere mensen met inkomen (zoals familieleden of derden) op uw adres, dan moet u ook bewijsstukken van hun inkomen bijvoegen
 • Als u namens iemand anders een verzoek kwijtschelding wilt indienen, kunt u ook het digitale formulier gebruiken. Gebruik hiervoor uw eigen DigiD
 • U kunt geen kwijtschelding krijgen voor andere belastingen, zoals onroerendezaakbelasting (OZB) of hondenbelasting
 • Als u zelfstandig ondernemer bent of een zelfstandig beroep uitoefent, krijgt u geen kwijtschelding
 • Hulp nodig bij het invullen van uw verzoek kwijtschelding? Neem contact op met het Sociaal Servicepunt. U kunt ook een afspraak maken bij Stichting Welzijn Oud en Jong (WoeJ)
 • U ontvangt een bevestiging van uw verzoek om kwijtschelding
 • Of wij u (gedeeltelijke) kwijtschelding toekennen, hoort u per brief. Wij nemen zo snel mogelijk een besluit, het streven is binnen 3 maanden te besluiten over uw verzoek. Er is hiervoor geen wettelijke termijn. U kunt in de tussentijd telefonisch geen informatie opvragen
 • Kwijtschelding van aanslag waterschap vraagt u aan bij uw Waterschap Gouwe Rijnland of Hoogheemraadschap Delfland

Verplichte bewijsstukken

 • Bankafschriften inclusief saldo van de afgelopen maand van alle bank- en spaarrekeningen van u en eventueel uw partner
 • Polisblad zorgverzekering
 • Meest recente loonstrook/-stroken of uitkeringsspecificatie(s) (bijvoorbeeld SVB, ABP, UWV, W&I, DUO en pensioen) van u en medebewoners van 21 jaar en ouder

Afhankelijk van uw situatie voegt u ook bij:

 • Laatste huurspecificatie woning
 • Bewijs van ontvangst of betaling van alimentatie
 • Bewijs van inkomsten uit het buitenland
 • Kopie kentekenbewijs (deel I en II of voor- en achterzijde van het pasje) van elk motorvoertuig
 • Bewijs medische noodzaak motorvoertuig
 • Jaaroverzicht(en) van de hypotheekschuld en betaalde rente (exclusief aflossing) over het afgelopen jaar. Uw hypotheek moet hoger zijn dan de WOZ-waarde
 • Verder alle overige documenten die betrekking hebben op uw inkomen, vermogen en uitgaven, ook uit het buitenland

Per post opsturen

U vult onderstaande formulier in.

Verzoek kwijtschelding gemeentelijke belastingen (PDF, 87.39 KB)

Vergeet niet uw handtekening te plaatsen en stuur het samen met de bewijsstukken naar ons antwoordnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Antwoordnummer 10055
2260 VB  Leidschendam