Kwijtschelden gemeentebelastingen

Kunt u de afvalstoffenheffing en rioolheffing niet betalen? Vraag dan bij de gemeente kwijtschelding aan. Misschien hoeft u deze heffingen dan voor een deel of helemaal niet te betalen. Dien uw verzoek in voor de laatste vervaldag van de belastingaanslag. Deze vervaldag vindt u op uw aanslagbiljet. Totdat over uw verzoek is beslist, krijgt u uitstel van betaling van deze heffingen.

U heeft 15 minuten de tijd om de digitale kwijtschelding in te vullen. Verzamel daarom vooraf de benodigde bewijsstukken om digitaal bij uw verzoek te voegen

Wat u moet weten

 • U kunt kwijtschelding ook per post aanvragen. Vergeet niet uw handtekening te plaatsen en stuur het volgende formulier samen met de bewijsstukken naar het antwoordnummer (te vinden onderaan het formulier): Verzoek kwijtschelding gemeentelijke belastingen (PDF, 58.34 KB)
 • Kwijtscheldingsnorm is gelijk aan de bijstandsnorm
 • Stuur direct alle gevraagde bijlagen mee. Wonen er meer mensen van 21 jaar en ouder met inkomen op uw adres, dan moet u ook bewijsstukken van hun inkomen bijvoegen
 • Als u namens iemand anders een verzoek kwijtschelding wilt indienen, kunt u ook het digitale formulier gebruiken. Gebruik hiervoor uw eigen DigiD
 • U kunt geen kwijtschelding krijgen voor andere belastingen, zoals onroerendezaakbelasting (OZB) of hondenbelasting
 • Als u zelfstandig ondernemer bent of een zelfstandig beroep uitoefent, krijgt u geen kwijtschelding
 • Hulp nodig bij het invullen van uw verzoek kwijtschelding? Neem contact op met het Sociaal Servicepunt. U kunt ook een afspraak maken bij Stichting Welzijn Oud en Jong (WoeJ)
 • U ontvangt een bevestiging van uw verzoek om kwijtschelding
 • Of wij u kwijtschelding toekennen, hoort u per brief. Wij nemen zo snel mogelijk een besluit, het streven is binnen 3 maanden te beslissen over uw verzoek. Er is hiervoor geen wettelijke termijn. U kunt in de tussentijd telefonisch geen informatie opvragen
 • Kwijtschelding van aanslag waterschap vraagt u aan bij de Regionale Belasting Groep

Verplichte bewijsstukken

 • Bankafschriften inclusief saldo van de afgelopen maand van alle bank- en spaarrekeningen van u en eventueel uw partner (geen schermafbeeldingen, maar bijvoorbeeld een PDF via de functie Deel transactie in uw internetbankierenapp)
 • Polisblad zorgverzekering
 • Meest recente loonstrook/-stroken of uitkeringsspecificatie(s) (bijvoorbeeld SVB, ABP, UWV, W&I, DUO en pensioen) van u en medebewoners van 21 jaar en ouder

Afhankelijk van uw situatie voegt u ook bij:

 • Laatste huurspecificatie woning
 • Beschikking van de Belastingdienst over te veel ontvangen toeslagen
 • Bewijs van ontvangst of betaling van alimentatie
 • Bewijs van inkomsten uit het buitenland
 • Kopie kentekenbewijs (deel I en II of voor- en achterzijde van het pasje) van elk motorvoertuig
 • Jaaroverzicht(en) van de hypotheekschuld en betaalde rente (exclusief aflossing) over het afgelopen jaar. Uw hypotheek moet hoger zijn dan de WOZ-waarde
 • Verder alle overige documenten die betrekking hebben op uw inkomen, vermogen en uitgaven, ook uit het buitenland

Automatische kwijtschelding

U kunt laten vaststellen of u volgende jaren automatisch kwijtschelding krijgt. Ieder jaar aanvragen hoeft dan niet. De 2 voorwaarden voor automatische kwijtschelding zijn:

 • U ontvangt dit jaar kwijtschelding
 • U geeft toestemming voor het opvragen van relevante gegevens in het formulier. Geeft u geen toestemming, dan moet u wel ieder jaar een aanvraag indienen.

Toekenning automatische kwijtschelding

Als wij u automatisch kwijtschelding toekennen, ontvangt u hierover een brief. Daarnaast ontvangt u een aanslag waarop de bedragen voor de afval- en rioolheffing € 0 zijn.

Jaarlijkse toetsing

Ook na het toekennen van automatische kwijtschelding toetst de gemeente ieder jaar uw gegevens. Als de gegevens voldoende zijn, blijft u automatische kwijtschelding ontvangen. Zijn de gegevens onvoldoende, dan wordt uw automatische kwijtschelding stopgezet. Over deze gegevens kunnen wij geen informatie verstrekken. U ontvangt vervolgens een aanslag voor de afval- en rioolheffing. Deze moet u betalen. Kunt u dat niet, dan kunt u opnieuw kwijtschelding aanvragen.