Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Kwijtschelden gemeentebelastingen

Kunt u de afvalstoffenheffing en riool- en waterzorgheffing niet betalen? Vraag dan bij de gemeente kwijtschelding aan. Misschien hoeft u deze heffingen dan voor een deel of helemaal niet te betalen. Dien uw verzoek in voor de laatste vervaldag van de belastingaanslag. Deze vervaldag vindt u op uw aanslagbiljet. Totdat over uw verzoek is beslist, krijgt u uitstel van betaling van deze heffingen. U heeft 15 minuten de tijd om de digitale kwijtschelding in te vullen. Verzamel daarom vooraf de benodigde bewijsstukken om digitaal bij uw verzoek te voegen.
Mogelijk heeft u DigiD nodig. Komt u er niet uit? Bel 14 070 of gebruik het contactformulier via lv.nl/contact. Wij helpen u graag verder.

Wat u moet weten

 • VNG publiceert ieder jaar in januari en juli de kwijtscheldingsnormexterne-link-icoon. Voor AOW'ers gelden de bedragen in de tabel onder Nieuwe bovengrens en voor niet-AOW'ers de bedragen onder 100%
 • Kwijtscheldingsnorm toegestaan vermogen is lager dan bij de bijstandsnorm. Berekening vindt plaats met de recent opgevraagde gegevens

Hoe het gaat

 • Stuur direct alle gevraagde bijlagen mee. Wonen er meer mensen van 21 jaar en ouder met inkomen op uw adres, dan moet u ook bewijsstukken van hun inkomen bijvoegen
 • Als u namens iemand anders een verzoek kwijtschelding wilt indienen, kunt u ook het digitale formulierexterne-link-icoon gebruiken
 • U ontvangt een bevestiging van uw verzoek om kwijtschelding
 • Of wij u kwijtschelding toekennen, hoort u per brief. Wij nemen zo snel mogelijk een besluit, het streven is binnen 3 maanden te beslissen over uw verzoek. Er is hiervoor geen wettelijke termijn. U kunt in de tussentijd telefonisch geen informatie opvragen

Voorwaarden

 • Kwijtschelding indienen kan als de aanslag niet, deels of niet langer dan 3 maanden geleden is betaald
 • U kunt geen kwijtschelding krijgen voor andere belastingen, zoals onroerendezaakbelasting (OZB)
 • Als u zelfstandig ondernemer bent of een zelfstandig beroep uitoefent, krijgt u geen kwijtschelding

Hulp

Verplichte bewijsstukken

 • Bankafschriften inclusief saldo van de afgelopen maand van alle bank- en spaarrekeningen van u en eventueel uw partner (geen schermafbeeldingen, maar bijvoorbeeld een PDF via de functie Deel transactie in uw internetbankierenapp)
 • Polisblad zorgverzekering
 • Meest recente loonstrook/-stroken of uitkeringsspecificatie(s) (bijvoorbeeld SVB, ABP, UWV, W&I, DUO en pensioen) van u en medebewoners van 21 jaar en ouder
 • Afhankelijk van uw situatie voegt u ook bij:
 • Laatste huurspecificatie woning
 • Beschikking van de Belastingdienst over te veel ontvangen toeslagen
 • Bewijs van ontvangst of betaling van alimentatie
 • Bewijs van inkomsten uit het buitenland
 • Kopie kentekenbewijs (deel I en II of voor- en achterzijde van het pasje) van elk motorvoertuig
 • Jaaroverzicht(en) van de hypotheekschuld en betaalde rente (exclusief aflossing) over het afgelopen jaar. Uw hypotheek moet hoger zijn dan de WOZ-waarde
 • Verder alle overige documenten die betrekking hebben op uw inkomen, vermogen en uitgaven, ook uit het buitenland