Kwijtschelden gemeentebelastingen

Kunt u de afvalstoffenheffing en rioolheffing niet betalen, vraag dan bij de gemeente kwijtschelding aan. U hoeft deze heffingen dan misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Dien uw verzoek in voor de laatste vervaldag van uw belastingaanslag. Deze vervaldag vindt u op uw aanslagbiljet. Totdat over uw verzoek is beslist, krijgt u uitstel van betaling voor afvalstoffenheffing en rioolheffing

Het inkomen van inwonende familieleden en derden telt mee. Hebben meer mensen in het huishouden inkomsten, dan neemt de kans op kwijtschelding af. Dit is de kostendelersnorm uit de Participatiewet.

Wat u moet weten

 • In het online formulier kunt u ons toestemming geven uw gegevens op te vragen bij andere overheden. Dan hoeft u over uw eigen situatie geen bijlagen mee te sturen. Geeft u geen toestemming, dan moet u die bijlagen wel digitaal meezenden. Wonen er andere mensen met inkomen (zoals familieleden of derden) op uw adres, dan moet u altijd bewijsstukken van hun inkomen bijvoegen
 • Ook als u toestemming heeft gegeven, kan de gemeente later aanvullende gegevens bij u opvragen
 • Gebruik het online formulier ook om als gemachtigde een verzoek kwijtschelding in te dienen. Gebruik hiervoor uw eigen DigiD
 • Wij toetsen uw recht op kwijtschelding bij het UWV, RDW, BRP en de Belastingdienst. Als u een verzoek om kwijtschelding indient, worden uw gegevens altijd opgevraagd bij deze organisaties. Hiervoor hebben wij geen toestemming nodig
 • Kwijtschelding is alleen mogelijk voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor andere belastingen (zoals onroerendezaakbelasting (OZB) of hondenbelasting) krijgt u geen kwijtschelding
 • Als u zelfstandig ondernemer bent of een zelfstandig beroep uitoefent, krijgt u geen kwijtschelding
 • Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw verzoek kwijtschelding, neem dan contact op met Stichting Welzijn Oud en Jong (WoeJ)
 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw verzoek om kwijtschelding
 • Of wij u (gedeeltelijke) kwijtschelding toekennen, hoort u per brief. Wij nemen zo snel mogelijk een besluit, het streven is voor het eind van het jaar. Er is hiervoor geen wettelijke termijn. U kunt in de tussentijd telefonisch geen informatie opvragen

Voorwaarden

Eigen vermogen

U heeft geen eigen vermogen.

Maandelijks inkomen (2018)

Het maandelijks netto-inkomen (inclusief vakantiegeld) van het huishouden is lager dan:

 • U ben getrouwd of woont samen: € 1.417,32
 • U bent alleenstaande ouder: € 992,12
 • U bent alleenstaand: € 992,12
 • U bent getrouwd, beiden recht op AOW: € 1.595,08
 • U bent getrouwd, 1 van beide recht op AOW: € 1.584,38
 • U bent alleenstaande ouder met recht op AOW: € 1.161,61
 • U bent alleenstaand met recht op AOW: € 1.161,61

Bewijsstukken

 • Bankafschriften inclusief saldo van de afgelopen maand van alle bank- en spaarrekeningen van alle leden van uw huishouden
 • Polisblad zorgverzekering
 • Meest recente loonstrook/-stroken of uitkeringsspecificatie(s) (bijvoorbeeld SVB, ABP, UWV, W&I, DUO en pensioen)
 • Alle beschikkingen van de Belastingdienst (zoals (voorlopige) teruggaven en toeslagen)

Afhankelijk van uw situatie voegt u ook bij:

 • Bewijs van ontvangst en/of betaling van alimentatie
 • Bewijs van inkomsten uit het buitenland
 • Kopie kentekenbewijs (deel I en II of voor- en achterzijde van het pasje) van elk motorvoertuig
 • Bewijs medische noodzaak motorvoertuig
 • Jaaroverzicht(en) van de hypotheekschuld en betaalde rente (exclusief aflossing) over het afgelopen jaar
 • Laatste huurspecificatie woning
 • Verder alle overige documenten die betrekking hebben op uw inkomen, vermogen en uitgaven, ook in het buitenland

Per post insturen

U vult onderstaande formulier in. Dat kan voordat u het formulier print (alleen op een PC). Print vervolgens het formulier, vergeet niet uw handtekening te plaatsen en stuur het samen met de bewijsstukken naar ons antwoordnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Antwoordnummer 10055
2260 VB  Leidschendam

 

Formulier kwijtschelding (PDF, 135.56 KB)