Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Hulp bieden

U wilt uw hulp aanbieden aan vluchtelingen bijvoorbeeld in de vorm van goederen, of vrijwilligerswerk of het bieden van een slaapplek. Het aanbod uit de samenleving is hartverwarmend. Tegelijkertijd is er ook nog veel onduidelijk over waar er behoefte aan is en waar u met uw aanbod terecht kan.

Vrijwilligerswerk

Bent u geïnteresseerd in lokaal vrijwilligerswerk? U kunt bij LV voor Elkaar uw aanbod of idee delen. Ook kunt u zien hoe u kunt helpen bij al bestaande acties en initiatieven. Meer informatie op de website: LV voor Elkaar externe-link-icoon

Ook landelijk zijn er verschillende organisaties waar u zich kunt melden of informatie kunt vinden:

Opvang bij u thuis

Vluchtelingen thuis opvangen heeft niet de voorkeur maar mag wel. Het is namelijk niet duidelijk hoe lang de vluchtelingen blijven.

Wat u moet weten

  • Vluchtelingen kunnen zich inschrijven bij de gemeente. Hiermee wordt het mogelijk om gebruik te maken van andere voorzieningen. Wat er precies mogelijk is en hoe dit geregeld wordt, leest u op die webpagina
  • Uw woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt zelf met de Oekraïners afspreken hoe lang u de woonruimte aanbiedt. Zolang de situatie in Oekraïne onzeker is, is het voor de vluchtelingen prettig als zij langere tijd ergens kunnen verblijven
  • Een gastgezin ontvangt geen vergoeding vanuit het Rijk of gemeente. Als een Oekraïense vluchteling in Leidschendam-Voorburg ingeschreven staat, kan hij of zij van de gemeente wel leefgeld ontvangen. Dit is een bedrag voor dagelijkse noodzakelijke uitgaven, zoals boodschappen en persoonlijke verzorging. Wie hier recht op heeft, wordt door de gemeente geïnformeerd
  • De opvang van Oekraïense vluchtelingen in uw huis heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkeringen en gemeentelijke belastingen. De vluchtelingen moeten wel bij u staan ingeschreven als 'tijdelijk verblijf'. De overheid stelt voor om de opvang ook geen effect te laten hebben op toeslagen, maar moet hiervoor de wet nog wijzigen met terugwerkende kracht. Tot die tijd heeft het mogelijk wel effect op uw toeslagen

  • Heeft u vragen, of behoefte aan ondersteuning? Dan kunt u zich als gastgezin aanmelden bij TakecareBnB. Hierna wordt een vaste vrijwilliger vanuit het Leger des Heils aan u gekoppeld om u als gastgezin te begeleiden. Deze vrijwilliger komt in de eerste week langs om te kijken hoe het met u gaat en de opgevangen vluchteling(en). Gedurende de periode dat u de vluchteling(en) opvangt, zal deze vrijwilliger contact met u onderhouden en helpen waar nodig. Aanmelden kan via e-mail bij Takecarebnb
  • Bekijk 10 tips over het opvangen van vluchtelingen op de website: Takecarebnbexterne-link-icoon

Grote locatie

Heeft u een locatie tot uw beschikking waar op grotere schaal, en voor een langere termijn vluchtelingen opgevangen kunnen worden? Neem dan contact op via oekraine@lv.nl.

Subsidie voor activiteiten

Maatschappelijke partners die activiteiten voor Oekraïense ontheemden organiseren, kunnen daarvoor subsidie aanvragen.

Het gaat om activiteiten die:

  • gericht zijn op onze inwoners of ontheemden uit Oekraïne die in onze gemeente verblijven
  • bijdragen aan de opvang van Oekraïense ontheemden. Denk aan activiteiten die de zelfredzaamheid bevorderen, ontmoeting stimuleren of begeleiding in de maatschappij bieden

De subsidieaanvraag kan alleen worden ingediend na overleg met een partner van het partneroverleg Oekraïne.

Meer informatie

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op via 14 070 of oekraïne@lv.nl.