Afvalstoffenheffing

De gemeente laat afval inzamelen en verwerken. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing. U betaalt de heffing via de gecombineerde aanslag die u van de gemeente krijgt. Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Wat u moet weten

  • U betaalt afvalstoffenheffing als u in de gemeente Leidschendam-Voorburg woont of hier een woning heeft
  • U kunt de gemeentelijke belastingen op diverse manieren betalen, waaronder in maandelijkse termijnen via automatische incasso. Heeft u onvoldoende geld om de aanslag te betalen? Vraag dan kwijtschelding aan
  • Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betalen wij het legen van uw afvalcontainer en zaken als het afvalbrengstation en glasbakken

Verhuizen

  • Verhuist u binnen de gemeente, dan verhuist uw aanslag met u mee naar uw nieuwe woning
  • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag terug. Dat doen wij binnen 2 weken nadat u uit onze gemeente bent vertrokken
  • Woonde u met meerdere mensen en verandert uw huishouden naar een eenpersoonshuishouden? Dat storten wij het teveel betaalde bedrag terug. Dat doen wij binnen 2 weken nadat wij de betreffende verhuisaangifte hebben verwerkt
  • Woonde u alleen en komen er 1 of meerdere personen bij u wonen? Dan betaalt u pas vanaf het volgende belastingjaar het tarief voor een meerpersoonshuishouden

Kosten

  • U woont alleen: € 309,48 per jaar
  • U woont met meer personen: € 374,40 per jaar