Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Riool- en waterzorgheffing

Woont u in Leidschendam-Voorburg? Of heeft u hier een bedrijf? Dan betaalt u voor het inzamelen en zuiveren van afvalwater, ook als uw pand niet direct op het riool aangesloten is. Dat heet riool- en waterzorgheffing. U ontvangt ieder jaar een aanslag voor riool- en waterzorgheffing, samen met de afvalstoffenheffing. Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Wat u moet weten

  • U kunt de gemeentelijke belastingen op diverse manieren betalen, waaronder in maandelijkse termijnen via automatische incasso. Heeft u weinig geld en kunt u de aanslag niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan

Verhuizen

  • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag terug. Dat doen wij binnen 2 weken nadat u uit onze gemeente bent vertrokken
  • Verhuist uw bedrijf naar een andere gemeente of stopt uw bedrijf? Vraag dan om terugbetaling van de teveel betaalde riool- en waterzorgheffing. Dat kan per contactformulierexterne-link-icoon of brief aan ons postbusnummer. Sluit een kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel bij.

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Kosten

  • Verbruik per jaar 0 tot en met 400 m3: € 220,39 per jaar
  • Verbruik per jaar tot en met 400 m3 voor niet-woningen: € 233,64 per jaar
  • Verbruik per jaar meer dan 400 m3: € 0,37 per extra m3