Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Onroerendezaakbelasting (OZB) en WOZ-waarde

Heeft u een eigen woning? Of bent u eigenaar van een bedrijfsgebouw of stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB). Hoeveel hangt af van de waarde van uw onroerende goed (WOZ-waarde). U vindt de OZB en WOZ-waarde op uw aanslag gemeentelijke belastingen. Ook kunt u het taxatieverslag inzien. Daarin staat de berekening van de WOZ-waarde. Bent u het niet eens met de aanslag of de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken.

Verhuist u? Voor OZB is de situatie op 1 januari bepalend. Verrekening vindt plaats bij de notaris, maar de overdrachtsdatum in het Kadaster is bepalend.

Wat u moet weten

  • OZB is een percentage van de WOZ-waarde
    • Woningeigenaren betalen 0,07139% (2023)
    • Eigenaren van een niet-woning betalen 0,42922% (2023)
  • De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast. Hierbij kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of bedrijfsgebouwen. We houden rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, enzovoort. Lees meer op Rijksoverheid: WOZ
  • OZB betaalt u voor het hele jaar. De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Verkoopt u uw woning of verhuist u? Dan blijft uw betalingsplicht hetzelfde. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris de OZB meestal met de nieuwe eigenaar. De datum van overdracht in het Kadaster is bepalend. Koopt u gedurende het jaar een pand, dan ontvangt u pas het volgende belastingjaar een aanslag
  • WOZ-waarden van alle woningen in Nederland zijn openbaar. Bekijk de WOZ-waarden op Wozwaardeloket.nl