Subsidie voor gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument of ligt uw pand in een beschermd dorpsgezicht? Dan kunt u misschien een deel van de onderhouds- en restauratiekosten vergoed krijgen. U vraagt deze monumentensubsidie digitaal aan. Dien uw aanvraag in voordat u met de werkzaamheden begint.

Wat u moet weten

 • Wilt u uw pand verbouwen, veranderen, restaureren of anders gebruiken? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Als u zonder vergunning aan uw verbouwing begint, verliest u misschien het recht op subsidie, belastingaftrek of laagrentende hypotheek
 • U heeft een abonnement op Monumentenwacht nodig. Deze onafhankelijke stichting helpt monumenteneigenaren en -beheerders met de instandhouding van monumenten en historische panden
 • De gemeente geeft geen subsidie voor rijksmonumenten. Wel kunt u misschien aanspraak maken op andere financiële regelingen zoals rijkssubsidie, belastingaftrek of een laagrentende hypotheek. Meer informatie: www.monumenten.nl. Denk er wel aan dat u bij de gemeente misschien een omgevingsvergunning moet aanvragen voor werkzaamheden aan een rijksmonument
 • Vanaf 1 september 2020 wordt de subsidie verhoogd. Alle veranderingen in de subsidieregeling zijn vanaf 1 september op deze pagina te lezen

Subsidiebedragen

 • U kunt maximaal 60% van de onderhouds-, verbouw- of restauratiekosten vergoed krijgen tot maximaal € 3.000 per pand. Zijn uw kosten hoger dan 1/6e van de WOZ-waarde van het pand, dan kunt u maximaal € 5.000 subsidie krijgen
 • Voor een (winkel)pand ouder dan 50 jaar in een beschermd dorpsgezicht kunt u maximaal € 5.000 monumentensubsidie krijgen
 • Voor de restauratie van een uurwerk in een klokkentoren kan een kerkbestuur maximaal € 7.000 monumentensubsidie krijgen
 • U bent verplicht het pand in goede staat te houden

Meesturen

Wij vragen u bij uw aanvraagformulier de volgende bijlagen te uploaden:

 • Plan van aanpak, werkomschrijving of bestek
 • Gespecificeerde begroting van de kosten of offerte
 • Bewijs van uw abonnement op de Monumentenwacht

Na uw aanvraag

 • Binnen 12 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beslissen wij of u subsidie krijgt. We kunnen die beslissingsperiode eenmalig verlengen met 8 weken
 • Nadat de omgevingsvergunning is verleend, kunt u beginnen met de werkzaamheden
 • Zodra de werkzaamheden klaar zijn, meldt u dit via het formulier vaststelling of verantwoording subsidie. Iemand van de gemeente komt bij u langs om het uitgevoerde werk te controleren
 • U stuurt ons de factuur van de werkzaamheden en een betalingsbewijs (zoals een bankafschrift waar de betaling op staat)
 • Wij stellen het definitieve subsidiebedrag vast. U krijgt dit bedrag binnen 4 weken uitbetaald