Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Subsidie voor gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, een monumentale boom, een beeldbepalend pand of is uw pand ouder dan 50 jaar en staat het in een beschermd dorpsgezicht? Dan kunt u misschien een deel van de restauratiekosten van het pand vergoed krijgen. Ook is er subsidie mogelijk voor het verwijderen of aanbrengen van reclame-uitingen. Dien uw aanvraag in en wacht tot u de goedkeuring heeft voordat u met de werkzaamheden begint.
U heeft DigiD of eHerkenning nodig. Komt u er niet uit? Bel 14 070 of gebruik het contactformulier via lv.nl/contact. Wij helpen u graag verder.

Wat u moet weten

 • Op de monumentenlijst kunt u zien of uw pand of boom in aanmerking komt voor subsidie
 • Wilt u uw pand verbouwen, veranderen, restaureren of anders gebruiken? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig
 • U moet lid zijn van de Monumentenwacht Zuid Hollandexterne-link-icoon. Deze onafhankelijke stichting helpt monumenteneigenaren en -beheerders met de instandhouding van monumenten en historische panden (geldt niet voor bomen en reclame-uitingen)
 • U heeft een meerjarenonderhoudsplan nodig. U kunt hiervoor subsidie krijgen tot  € 1.000 (geldt niet voor bomen en reclame-uitingen)
 • Subsidie is bedoeld voor restauratie van monumenten. Schilderwerk valt onder onderhoud waarvoor u geen subsidie krijgt
 • De gemeente geeft geen subsidie voor rijksmonumenten. Wel kunt u misschien aanspraak maken op andere financiële regelingen zoals rijkssubsidie, belastingaftrek of een laagrentende hypotheek. Meer informatie: www.monumenten.nlexterne-link-icoon. Denk er wel aan dat u bij de gemeente misschien een omgevingsvergunning moet aanvragen voor werkzaamheden aan een rijksmonument
 • Er is een bedrag van € 61.000 per jaar beschikbaar. Als dit bedrag bereikt is, wordt uw aanvraag het jaar daarop behandeld
 • Voorwaarden en lijst met werkzaamheden die in aanmerking komen voor subsidie:

Subsidiebedragen

Subsidiebedragen gebouwen

 • U kunt als eigenaar van een monument één keer in de 3 jaar 60% van de restauratiekosten tot maximaal € 7.500 vergoed krijgen
 • U kunt aanvragen niet stapelen om aan het bedrag te komen. Bijvoorbeeld, als u op 1 januari 2024 € 1.000 subsidie ontvangt, dan kunt u tot 1 januari 2027 geen subsidie meer ontvangen voor datzelfde monument
 • U ontvangt geen andere subsidie

Subsidiebedragen bomen

 • U kunt één keer in de 5 jaar 50% van de onderhoudskosten tot maximaal € 500 vergoed krijgen
 • U kunt aanvragen niet stapelen om aan het bedrag te komen. Bijvoorbeeld, als u op 1 januari 2021 € 200 subsidie ontvangt, dan kunt u tot 1 januari 2026 geen subsidie meer ontvangen voor die boom
 • Het onderhoud moet door een erkend boomverzorgingsbedrijf uitgevoerd worden. Op de website van VHGexterne-link-icoon vindt u erkende hoveniers

Subsidiebedragen reclame-uitingen

 • Uw winkel of bedrijf is aan het Sluisgebied of in het Huygenskwartier
 • U kunt 25% van de kosten tot maximaal € 500 voor het ontwerpen, maken en plaatsen van een nieuwe reclame-uiting vergoed krijgen
 • U kunt tot maximaal € 500 vergoed krijgen voor het verwijderen van oude reclame-uitingen

Meesturen

Wij vragen u bij uw aanvraagformulier de volgende bijlagen te uploaden:

 • Plan van aanpak, werkomschrijving of bestek
 • Gespecificeerde begroting van de kosten of offerte
 • Bewijs van uw abonnement op de Monumentenwacht
 • Meerjarenonderhoudsplan (geldt niet voor bomen en reclame-uitingen)

Na uw aanvraag

 • Binnen 12 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beslissen wij of u subsidie krijgt. We kunnen die beslissingsperiode eenmalig verlengen met 8 weken
 • Nadat de omgevingsvergunning is verleend, kunt u beginnen met de werkzaamheden
 • Zodra de werkzaamheden klaar zijn, meldt u dit via een digitale gereedmeldingexterne-link-icoon. Iemand van de gemeente komt bij u langs om het uitgevoerde werk te controleren
 • U stuurt ons de factuur van de werkzaamheden en een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een bankafschrift) via het vaststellingsformulier
 • Wij stellen het definitieve subsidiebedrag vast. U krijgt dit bedrag binnen 4 weken uitbetaald