Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Tegemoetkoming school-, cultuur-, sportkosten

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor school-, cultuur- of sportkosten van uw schoolgaande kind(eren). Bijvoorbeeld om een schoolreisje, schriften, boeken of een fiets van te betalen. U kunt dit 1 keer per schooljaar (tussen 1 augustus en 31 juli) aanvragen. Heeft u een uitkering, dan kunt u deze vergoeding digitaal aanvragen. Ontvangt u geen uitkering? Bel om uw aanvraag te regelen.

Voorwaarden

  • Nadat u de regeling heeft aangevraagd, ontvangt u binnen 8 weken onze reactie 
  • U en uw kind(eren) staan ingeschreven in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar
  • Uw inkomen is lager dan 130% van de bijstandsnorm en uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
  • Uw kind is jonger dan 18 jaar (de leeftijd op 1 augustus is bepalend)
  • Uw kind staat ingeschreven op een school

Hoogte tegemoetkoming

Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten

  • Basisschool: € 238 per kind
  • Voortgezet onderwijs: € 500 per kind
  • Let op: bij maximaal inkomen van 110% krijgt u 100% van het bedrag. Bij maximaal inkomen tussen de 110% en 130% krijgt u 50% van het bedrag

Wassenaar en Voorschoten

Na uw aanvraag

U hoort zo snel mogelijk of u de tegemoetkoming krijgt. Vaak al na een paar dagen, in ieder geval binnen 8 weken. Daarna maken wij binnen 1 week het geld aan u over.