Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Terras toevoegen of wijzigen

Als u uw bestaande horecabedrijf wilt uitbreiden met een (extra) terras of een bestaand terras wilt veranderen.

Wat u moet weten

 • Het kan de volgende situaties betreffen:
  • Nieuw terras bij uw horecazaak of winkelpand
  • Uitbreiding van een bestaand terras bij uw horecazaak of winkelpand
  • Eilandterras op een plein
  • Gevelterras
 • Wilt u een gevel en een eilandterras, dan vraagt u 2 aparte vergunningen aan
 • Er geldt een overgangsperiode van 5 jaar over beeldkwaliteit en materialen van terrassen in het Huygenskwartier en rond het Sluisplein in Leidschendam. Dat betekent dat u na het verlenen van een nieuwe vergunning na 5 jaar moet  voldoen aan de gestelde eisen

  Voorwaarden

  Lees alle voorwaarden in Beleidsregels terrassen gemeente Leidschendam-Voorburg 2023externe-link-icoon

  • Totale oppervlakte horeca ter ondersteuning aan uw winkelfunctie inclusief terras is maximaal 10 m2
  • Gevelterras mag 3 meter per zijde breder dan gevelbreedte van uw horecaonderneming. U heeft hiervoor toestemming van omwonenden nodig met Formulier Verklaring Instemming uitbreiding terras
  • Eilandterras ligt op meer dan 3,5 meter afstand van de gevel van het horecabedrijf. Ondernemers verdelen deze in onderlinge afstemming
  • Elektrische kussens, dekens en infrarood heaters zijn toegestaan. Heaters op gas mogen niet

  Nodig bij aanvraag

  • Situatietekening met de volgende gegevens:
   • Terrasplattegrond, schaal 1:100 of 1:50 met terrasmarkering
   •  Ligging van terras ten opzichte van horecabedrijf, naastgelegen panden en objecten in de openbare ruimte
   • Plaatsing van tafels, stoelen, banken, terrasschermen, -schotten, bloembakken, hagen en parasols
   • Wijze van opslag terrasmeubilair na gebruik, tijdens exploitatieperiode
  • Ligt uw terras in een gebied dat geldt als rijksbeschermd dorpsgezicht en/of bij een beschermd monument? Voeg dan een offerte met foto- en beeldmateriaal, inclusief type en kleurstelling terrasmeubilair
  • Bij gevelterras 3 meter breder dan uw horecaonderneming voegt u het Formulier instemming uitbreiding terras toe

  Kosten

  • Terras bij horeca: € 80,80
  • Terras bij ondersteunde winkelfunctie: € 27,35
  • Advies welstandscommissie (indien nodig): € 46,25