Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Melden schending integriteit

Inwoners, organisaties en bedrijven moeten kunnen vertrouwen op een integere overheid. Heeft u een vermoeden dat een medewerker of een lid van het gemeentebestuur niet integer handelt? Dan kunt u dat melden.

Wat u moet weten

Uw melding

In uw melding vermeldt u het volgende

 • Om welke schending van integriteit het gaat
 • Wie en/of welke afdeling daarbij betrokken is
 • Concrete aanwijzingen waarmee we uw melding kunnen onderzoeken

Vormen van niet-integer handelen

 • Fraude
 • Corruptie
 • Lekken van geheime informatie
 • Misbruik van bevoegdheden
 • Ongeoorloofde belangenverstrengeling
 • Verspilling of misbruik van gemeentelijke eigendommen
 • Geweld en intimidatie

Andere meldingen

 • Heeft u een klacht over de wijze waarop u door een ambtenaar of leden van het college bent behandeld? U kunt dan een klacht indienen
 • Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen? U kunt dan bezwaar of beroep maken tegen dat besluit

Schriftelijk indienen

U kunt uw melding ook schriftelijk indienen. Richt een brief over een collegelid of raadslid aan de burgemeester. En een brief over een medewerker richt u aan de integriteitscoördinator. Vermeld in uw brief tenminste de volgende gegevens:

 • Uw naam en adres
 • Uw melding (over wie of wat gaat het en wanneer heeft het voorval plaatsgevonden)
 • Uw handtekening

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam