Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Jaarverslagen bezwaarcommissie, klachtenbehandeling en integriteitsbeleid

De gemeente brengt ieder jaar een jaarverslag van de bezwaarcommissie, ambtelijke horen, klachtenbehandeling en verantwoording over het integriteitsbeleid uit. U vindt hier de laatste 2 jaren.

Wat u moet weten

Oudere jaarverslagen (tot 1 juli 2023) vindt u in het webarchiefexterne-link-icoon.

Jaarverslag bezwaarcommissie

Een onafhankelijke commissie behandelt bezwaarschriften en adviseert het gemeentebestuur over ingediende bezwaren. In het jaarverslag leest u over welke bezwaarschriften deze commissie heeft geadviseerd. Bezwaarschriften over belastingen en WOZ (Waardering Onroerende Zaken) handelen de medewerkers van de gemeente zelf af. Externe taxateurs ondersteunen ze daarbij. Deze bezwaren worden daarom niet meegenomen in het jaarverslag van de bezwaarcommissie.

  Ambtelijk horen

  In 2018 is het Ambtelijk horen ingevoerd. Ambtelijk horen kan meer maatwerk leveren en de doorlooptijden zijn korter.

   Jaarverslag klachtenbehandeling

   In het jaarverslag leest u welke klachten zijn ingediend en hoe wij met die klachten zijn omgegaan.

    Jaarverslag Integriteit

    In het jaarverslag leest u de verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid en een rapportage over de meldingen en gesprekken met vertrouwenspersonen