Rioolheffing

Woont u in Leidschendam-Voorburg? Of heeft u hier een bedrijf? Dan betaalt u voor het inzamelen en zuiveren van afvalwater, ook als uw pand niet direct op het riool aangesloten is. Dat heet rioolheffing. U ontvangt ieder jaar een aanslag voor rioolheffing, samen met de afvalstoffenheffing. Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Wat u moet weten

 • U kunt de gemeentelijke belastingen op diverse manieren betalen, waaronder in maandelijkse termijnen via automatische incasso. Heeft u weinig geld en kunt u de aanslag niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan

Verhuizen

 • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag terug. Dat doen wij binnen 2 weken nadat u uit onze gemeente bent vertrokken
 • Verhuist uw bedrijf naar een andere gemeente of stopt uw bedrijf? Vraag dan om terugbetaling van de teveel betaalde rioolheffing. Dat kan per contactformulier of brief. Sluit een kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel bij:

  Gemeente Leidschendam-Voorburg
  Postbus 1005
  2260 BA  Leidschendam

Kosten

 • Verbruik per jaar 0 tot 400 m3: € 194,40 per jaar
 • Verbruik per jaar meer dan 400 m3: € 0,32 per extra m3

Particulieren en bedrijven betalen hetzelfde tarief.