Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Windturbine De Haagse Molen

In december 2016 is op het terrein van CEVA Logistics aan de Westvlietweg in Den Haag de windturbine De Haagse Molen geplaatst. Initiatiefnemers zijn Prodelta (eigenaar van het terrein) en De Wolff Nederland windenergie. De komst van de windmolen heeft geleid tot protesten van omwonenden.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft zich vanaf het bekend worden van dit initiatief tegen de komst van de windturbine uitgesproken en heeft juridische stappen ondernomen tegen de aangevraagde omgevingsvergunningen. Ook Vereniging Houdt Vlietrand Groen en Skagen Property Company hebben zienswijzen tegen de omgevingsvergunningen ingediend. De Raad van State heeft al deze bezwaren in december 2015 ongegrond verklaard.

De procedure rond de komst van de windturbine is daarmee afgelopen.

Wat u moet weten

Klacht indienen

  • Omgevingsdienst Haaglanden: voor meldingen en milieuklachten (zoals geluidsoverlast) over bedrijven. De Omgevingsdienst controleert of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. Dien uw klacht in via de website van Omgevingsdienst Haaglandenexterne-link-icoon of bel (0888) 33 35 55

Getroffen maatregelen

De Wolff Nederland Windenergie heeft destijds de volgende maatregelen genomen om de kans op neveneffecten zoals geluidsoverlast en schaduwslag zo klein mogelijk te maken.

  • 'Haaientanden' op de bladen reduceren geluidsoverlast
  • IJsdetectiesensor zorgt ervoor dat de windmolen stil staat als zich ijs op de bladen vormt
  • Slagschaduwsensor, waardoor hij gaat stilstaan als sprake is van slagschaduw bij omwonenden

Standpunten gemeente Den Haag en provincie

De windturbine staat op Haags grondgebied. De gemeente Den Haag heeft dan ook de publiekrechtelijke procedure gefaciliteerd. De initiatiefnemers hebben in 2 fasen de omgevingsvergunningen aangevraagd. De aanvragen, ontwerpbesluiten en vergunningen zijn getoetst en overeenkomstig wet- en regelgeving gepubliceerd en ter inzage gelegd.

De gemeente Den Haag heeft meegewerkt aan dit initiatief omdat de windmolen bijdraagt aan haar klimaatdoelstellingen doordat de turbine zo'n 2500 huishoudens en/of een klein aantal bedrijven voorziet van duurzame elektriciteit (groene stroom). Den Haag wil in 2040 als stad klimaatneutraal te zijn. Het initiatief past ook binnen het beleid van de provincie Zuid-Holland, dat binnen Haaglanden en omgeving zocht naar een locatie voor een windturbine.