Samenstelling college van burgemeester en wethouders

De gemeente wordt bestuurd door een coalitie van VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie-SGP. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille, de taken waar zij zich mee bezighouden. De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders.

Bekijk de contactgegevens, portefeuilleverdeling en nevenactiviteiten.