Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Subsidietafels voor maatschappelijke activiteiten

Subsidies die bijdragen aan maatschappelijke doelen van het Sociaal Kompas worden vanaf 2020 verdeeld via subsidietafels. Er zijn verschillende subsidietafels, waar partijen elk voor een eigen thema ideeën uitwerken. Met als resultaat een gezamenlijk uitvoeringsplan per thema waarvoor subsidie aangevraagd kan worden door de deelnemers aan die tafel.

Wat u moet weten

  • Subsidieaanvragen van maatschappelijk partners, zoals ontmoetingscentra en welzijnsorganisaties, worden niet meer individueel ingediend
  • Subsidietafels worden georganiseerd rond 5 thema’s uit het Sociaal Kompas: Opgroeien en opvoeden, Basisvaardigheden en Talentontwikkeling, Zelfredzame inwoners, Financiële zelfredzame en (digi)taalvaardige inwoners en het thema Betrokken en inclusief
  • Partners gaan met elkaar aan tafel om hun aanbod voor 2023 en 2024 rond een bepaald thema op elkaar af te stemmen. Ze toetsen of en op welke wijze hun activiteiten bijdragen aan de gestelde doelen, of er nog activiteiten missen waardoor bepaalde doelen niet behaald worden of dat er misschien juist overlap in het aanbod zit
  • Op basis van de gesprekken, maken de organisaties voor hun thema een gezamenlijk uitvoeringsplan voor de komende periode. Daarin staan alle activiteiten die zij willen gaan uitvoeren en hoe de beschikbare subsidiemiddelen verdeeld zouden kunnen worden. Dit plan is een advies aan het college
  • Het college toetst vervolgens of het plan aan de voorwaarden voldoet en neemt uiteindelijk het besluit
  • Per subsidietafel wordt aan de hand van 3 documenten gewerkt: de initiatiefvraag, het uitvoeringsplan en het jaarverslag. Deze worden vastgesteld door het college

Stukken subsidietafels

Uitvoeringsplannen 2023-2024

Initiatiefvragen 2023-2024