Subsidietafels voor maatschappelijke activiteiten

Subsidies die bijdragen aan maatschappelijke doelen van het Sociaal Kompas worden vanaf 2020 verdeeld via subsidietafels. Er zijn verschillende subsidietafels, waar partijen elk voor een eigen thema ideeën uitwerken. Met als resultaat een gezamenlijk uitvoeringsplan per thema waarvoor subsidie aangevraagd kan worden door de deelnemers aan die tafel.

Wat u moet weten

  • Subsidieaanvragen van maatschappelijk partners, zoals ontmoetingscentra en welzijnsorganisaties, worden niet meer individueel ingediend
  • Subsidietafels worden georganiseerd rond 5 thema’s uit het Sociaal Kompas: Opgroeien en opvoeden, Talentontwikkeling, Zelfredzame inwoner, Financiële zelfredzame en (digi)taalvaardige inwoner, Betrokken en inclusief
  • Door het vele extra werk door de coronacrisis gaan partners niet opnieuw aan tafel om een nieuw uitvoeringsplan voor 2022 en 2023 te maken
  • De huidige uitvoeringsplannen worden voortgezet
  • Nieuwe plannen en activiteiten worden voorlopig buiten de tafels vormgegeven. Dit kan zowel met nieuwe partners, als met bestaande partners zijn
  • Afspraken worden los van de tafeldocumenten met alle betrokkenen vastgelegd. Er is wel een warme overdracht naar de tafel als het structurele activiteiten worden

Stukken subsidietafels

Addendum uitvoeringsplan 2022

Uitgebreide activiteitenplannen kunt u via ons contactformulier opvragen.

Addendum uitvoeringsplan 2021

Initiatiefvragen 2021-2022

Initiatiefvragen 2020

Uitvoeringsplannen 2020

Jaarverslag